Комунальний заклад" Малотокмачанська загальноосвітня школа I-III ступенів" Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області

Робота шкільних методичних об’єднань

     Робота шкільних методичних об’єднань спрямована на пошук форм і методів  ефективної реалізації компетентнісного підходу у навчанні, розширення дiапазону органiзацiйних форм, методiв навчання, способів навчальної взаємодiї, що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на взаємозв’язках урочної та позаурочної діяльності.

     24 жовтня 2017 року відбулися засідання шкільних методичних об’єднань вчителів предметів гуманітарного,  природничо-математичного циклів та вчителів початкових класів, на яких було розглянуто ряд важливих питань.

    На засіданні МО вчителів гуманітарного циклу вчителі  Рябуха Л.В., Біньковська О.С., Іщенко О.М презентували досвід своєї роботи над проблемними методичними темами. Їхні напрацювання заслуговують на увагу і можуть бути використані вчителями інших навчальних дисциплін. Оновлена програма покликана стати одним з інструментів упровадження засадничих ідей особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів у повсякденну практику. У ході жвавого практичного обговорення вчителі-предметники гуманітарного циклу зупинилися на поділу компетентностей на : предметні (формуються засобами одного навчального предмета); міжпредметні (виробляються під час вивчення кількох предметів) і ключові  ( формуються в процесі навчання й соціалізації і  необхідні особистості для життєдіяльності загалом).

    На засіданні МО вчителів природничо-математичного циклу було обговорено: успіхи і проблеми у формуванні предметних компетентностей за оновленими програмами. Вчителі предметники розкрили загальну мету  освітньої діяльності з хімії, фізики, математики, біології, розкрили сутність компетентнісного підходу і роль кожного предмету у формуванні ключових компетентностей. З’ясували особливості запровадження наскрізних змістовних ліній: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я та безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», відповідно до яких кінцевим результатом навчання є  здатність учня застосовувати свої знання в навчальних і реальних життєвих ситуаціях, повноцінно брати участь у житті суспільства, нести відповідальність за свої дії.

     На засіданні МО початкових класів  та вихователів ГПД голова методоб’єднання Величко І.М. виступила з доповіддю «Реалізація компетентнісного підходу в сучасній початковій школі». Було наголошено, що головне завдання сучасної української  школи – підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення в конкретних життєвих, а в майбутньому - і в професійних ситуаціях. Доповідач розкрила поняття  та сутність компетентності, шляхи формування компетентності учнів. На  засіданні переглянули і обговорили презентацію «Пілотний проект нової української школи в молодших класах».  Демидьонок О.В. презентувала відео інтегрованого уроку англійської мови та природознавства, як приклад ефективної реалізації компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів.

    Цього ж дня після проведених методичних об’єднань вчителів гуманітарного, природничо-математичного циклу та методичного об’єднання вчителів початкових класів  та  вихователів ГПД було проведено  методоб'єднання класних керівників, на якому розглянуті питання: практичні рекомендації вчителю щодо ефективного виховного впливу на учнів у критичних ситуаціях (виступ ЗВР Суставової Н.В.); результати тренінгу «Адаптація учнів до школи» (виступ практичного психолога Бережко А.В.); як  допомагати учням робити  свій внесок у колективні дії (приклад  психології виховання – обмін досвідом – класний керівник 2 кл. Остряниця О.Д.); театр, як засіб формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді (з досвіду роботи – класного керівника 4 кл. Величко І.М.).

    Сподіваємося, що під час засідання колеги отримали новий досвід роботи, розширили уяву про можливість творчої самореалізації себе та учнів, збагатилися новими підходами, методами, формами роботи, що відповідають вимогам часу.

    Фоторепортаж ви можете переглянути у фотоальбомі: Робота шкільних методичних об’єднань (2017 рік).

Додати новий коментар

Plain text

  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.