"Малотокмачанська гімназія" Малотокмачанської сільської ради

Виховна робота

Творчість – це здатність дивуватись й пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, спрямованих на відкриття нового, та нахил до осмислення власного досвіду. Е.Фромм

 

У школі створені умови для розвитку здібностей та обдарувань учнів:

  • створення шкільної літературної студії «Надія» (2003 р.), започаткування видання шкільних газет «Дзвінок» (2001 р.), «Форум» (2005 р.), журналів літературної студії «Пролісок» (2004 р.), ради музею «Історичний вісник» (2005 р.) сприяє розвитку літературних здібностей учнів;
  • діяльність відповідних секцій ради музею, гуртка «Музеєзнавець» сприяє розвитку комунікативних, пошуково-дослідницьких здібностей учнів;
  • організація роботи гуртка «Веселий пензлик», шкільного театру, співпраця з Оріхівським будинком дитячої творчості зі створенням на базі школи різновікових вокальних груп сприяє розвитку естетичних смаків учнів;
  • створення на базі школи філіалу Оріхівської ДЮСШ (2005 р.),широка мережа спортивних гуртків, проведення на базі школи районного, обласного турніру з міні-футболу сприяє розвитку фізичних, вольових якостей учнів;
  • створення клубу ерудитів «Еврика» (2006 р.), проведення конкурсних турнірів сприяє інтелектуальному розвитку учнів;
  • розгалужена система діяльність органів учнівського самоврядування сприяє формуванню лідерських якостей учнів школи;
  • створення на базі школи філіалу Оріхівської музичної школи ім. Марії Сокіл, широка мережа музичних гуртків,сприяє розвитку музичних смаків, поглядів та уподобань учнів;
Опис моделі учнівського самоврядування Малотокмачанської гімназії 
«Демократичний досвід громадянина: крок за кроком»

Учнівське самоврядування школи складова системи виховної діяльності школи, що формується на основі «Виховної моделі випускника Малотокмачанської гімназії ».

Учнівське самоврядування - організаційна форма діяльності учнів школи, з метою вироблення в них почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах взаємоповаги, партнерства, гласності.

Самоврядування розвиває в учнів організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативи, є однією з головних умов розвитку самостійної особистості.

Очікуваний перспективний результат діяльності учнівського самоврядування школи - людина з новим мисленням, здатна до творчості, ініціативи, з яскраво вираженою, активною громадською позицією, з почуттям обов’язку й відповідальності перед особою і суспільством.

Учнівське самоврядування Малотокмачанської гімназії  регламентує свою діяльність на підставі нормативно – правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Закону України „Про освіту”, Статуту школи, Положення про органи учнівського самоврядування Малотокмачанської гімназії 

Положення про організацію учнівського самоврядування Малотокмачанської гімназії приймається (змінюється) загальношкільними зборами учнів школи, погоджується радою школи.

Головна мета. Формування і розвиток соціально активної, гуманної особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості,здатної до позитивної самоорганізації.

Завдання

1. Розвиток соціальної активності та компетентності особистості на основі здобуття організаційного досвіду, соціальних умінь.

2. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнів, забезпечення умов їхньої самореалізації.

3. Сприяння навчальній та творчій діяльності учнів школи.

4. Забезпечення захисту прав та інтересів учнів, виконання ними своїх обов’язків.

Учнівське самоврядування школи має двоступеневу структуру – загальношкільну і класну із чітким взаємозв’язком.

Учнівський комітет школи є виконавчим загальношкільним органом і керує роботою учнівського колективу в період між учнівськими зборами, виходячи з Положення про органи учнівського самоврядування Малотокмачанської ЗОШ І – ІІІ ступенів, пріоритетних напрямків діяльності органів учнівського самоврядування школи на навчальний рік, визначених загальношкільними зборами, радою школи. З числа членів учкому обираються представники до ради школи за квотою учнівського колективу чисельністю 10 осіб (в тому числі голова учкому школи).

Староста класу представляє інтереси класу в учкомі школи, є безпосереднім зв’язковим між учкомом, колективом класу та класним керівником, доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення учкому, центрів творчих ініціатив, організовує їх виконання. Організовує виконання рішень класних зборів. Староста звітує про результати діяльності на класних зборах та засіданнях учкому.

Актив класу організовує свою діяльність згідно розділу 3 Положення про організацію учнівського самоврядування Малотокмачанської гімназії . Актив класу (староста, учні-лідери) організовують роботу колективу класу у період своїх повноважень, визначають конкретні заходи щодо виконання колективних творчих справ, входять до складу відповідних загальношкільних центрів творчих ініціатив.

Педагогічний колектив школи здійснює педагогічне керівництво, педагогічний супровід діяльності органів учнівського самоврядування школи на основі взаємоповаги, партнерських відносин.

Мета і зміст діяльності профільних центрів творчих ініціатив учнівського комітету школи

Роботу профільних центрів творчих ініціатив очолюють члени учкому школи згідно розподілу обов’язків.

Центр навчання активу

Мета діяльності: здійснення первинної психолого-педагогічної підготовки для організації роботи з однолітками, здобуття, розвиток навичок роботи за методом проектів, роботи у динамічних творчих групах, формування, розвиток лідерських якостей.

Центр "Інтелект"

Мета діяльності: забезпечення розгляду, аналізу, внесення пропозицій, реалізація ініціатив у сфері навчально-пізнавальної діяльності учнів школи.

Центр «Творчість»

Мета діяльності: забезпечення розгляду, аналізу, внесення пропозицій, реалізація ініціатив у сфері творчої діяльності учнів школи.

Центр «Оберіг»

Мета діяльності: забезпечення розгляду, аналізу, внесення пропозицій, реалізація ініціатив у роботі з молодшими школярами, ветеранами.

Центр "Добробут"

Мета діяльності: забезпечення свідомо бережливого ставлення до суспільного, власного майна, формування потреби жити, навчатись у комфортному середовищі, примножувати його, розвивати навички суспільної самоорганізації, культури поведінки.

Центр безпеки життєдіяльності

Мета діяльності: сприяння формуванню в учнів переконання свідомого дотримання правил безпечної життєдіяльності, усвідомлення прав та обов’язків стосовно власного здоров’я, здоров’я оточуючих. Залучення учнів до здорового способу життя.

Прес-радіо-центр

Мета діяльності: інформаційне забезпечення висвітлення шкільного навчально-виховного процесу на сторінках шкільних періодичних видань, радіомовленні. Підготовка до друку і видання шкільної періодики. Підготовка відеосюжетів, фотовиставок про події шкільного життя. Здобуття навичок журналістської діяльності.

Рада історико-краєзнавчого музею

Мета діяльності: залучення учнів до вивчення історії рідного краю, як складової загально історичного процесу, організація пошукової роботи, наукових досліджень з питань історичного краєзнавства. Формування основ лекторської майстерності, організації музейної справи, пропаганди досвіду історичної минувшини. Формування почуття патріотизму.

Рада спортивного клубу "Гарт"

Мета діяльності: сприяння фізичному розвитку, самовдосконаленню учнів, формування пріоритетності здорового способу життя. Залучення учнів до системних занять фізичною культурою, спортом. Виховання лідерських, вольових якостей, вмінь самоорганізації, організації масових спортивних заходів.

Наші досягнення: