Комунальний заклад" Малотокмачанська загальноосвітня школа I-III ступенів" Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області

Оголошено конкурс

   Малотокмачанською сільською радою з метою збереження історичної та культурної спадщини Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади, утвердження звичаїв і традицій українського народу, видано розпорядження про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади  ,

ПОЛОЖЕННЯ

І. Загальні положення

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади  (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, розмір грошової винагороди переможцям тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є Виконавчий комітет Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 17.09.2018 по 31.10.2018; 

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 01.11.2018 по 05.11.2018;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 06.11.2018 по 21.11.2018;

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 22.11.2018;

5 етап – затвердження Малотокмачанською сільською радою офіційної символіки територіальної громади  – 23.11.2018.

1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Малотокмачанського сільського  голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет Малотокмачанської  сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади, а саме:

- створення ескізу герба та прапора територіальної громади;
-        написання тексту та музики гімну територіальної громади.

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки  офіційної символіки Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади;
-   пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади (герба, прапора, гімну).

 ІІІ. Порядок участі у конкурсі

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше коригування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора територіальної громади

Герб об’єднаної територіальної громади

4.1.1. Ескіз герба Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населеного пункту, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність  сіл Мала Токмачка, Білогір’я, Новопокровка, Лугівське серед інших населених пунктів.

Прапор об’єднаної   територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

4.2. Вимоги до тексту та музики гімну об’єднаної територіальної громади

4.2.1. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам. Допускається використання місцевих діалектизмів.

4.2.2. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін).

4.2.3. Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.2.4. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла з розширенням wavmp3 в електронному вигляді або на електронному носії (СD‑R диск тощо).

4.2.5. Текст і музика гімну Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції, прагнення  мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.2.6. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора Малотокмачанської об’єднаної територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CD‑R диску у  форматі wav, mp3).

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до Виконавчого комітету Малотокмачанської сільської ради на адресу: 70550, Запорізька область, Оріхівський район, с.Мала Токмачка, вул.Миру,297.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку  mtrada@ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор Малотокмачанської об’єднаної  територіальної громади» або «Гімн Малотокмачанської об’єднаної  територіальної громади».

VII. Нагородження переможців конкурсу

 7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування, та були затверджені Малотокмачанською  сільською радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможець у конкурсі на кращий герб і прапор територіальної громади одержує грошову винагороду у сумі  2000 (дві тисячи) гривень.

7.3. Переможець у конкурсі на кращий текст і музику гімну територіальної громади одержує грошову винагороду у сумі 2000 (дві тисячи) гривень.

7.4. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –Виконавчому комітету Малотокмачанської  сільської ради.

Додати новий коментар

Plain text

  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.