"Малотокмачанська гімназія" Малотокмачанської сільської ради

Оріхівський коледж запрошує на навчання

     Щорічно перед практично всіма випускниками навчальних закладів України постає питання: «Ким бути?», «Яку професію обрати?», «До якого закладу поступити?», «Які іспити обрати?» та інші питання, що хвилюють не тільки дітей, а і їх батьків. 

     Як відомо, успішний вибір професії в значній мірі визначає результати праці, рівень добробуту, сприяє реалізації особистісного потенціалу, а держава отримує максимальну віддачу. Якщо вибір професії молодою людиною зроблено необґрунтовано, помилково, то це може вплинути на якість його навчання у вузі, і в значній мірі знизити його конкурентоспроможність на ринку праці.

     Багато учнів нашої гімназії після закінчення 9-го та 11-го класу вступають на навчаються до Оріхівського  коледжу, нинішня назва - Відокремлений структурний підрозділ «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».

     В цьому році  ВСП «Оріхівський фаховий коледж ТДАТУ» оголошує прийом  студентів  на  навчання  для  здобуття  освітньо-професійного ступеня  фахового молодшого  бакалавра  за  освітньо-професійними програмами  (спеціальностями,  спеціалізаціями): 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент,  075 Маркетинг, 208 Агроінженерія, 122 Комп’ютерні науки.

     Детальну інформацію ви можете переглянути у відео «Оріхівський коледж запрошує на навчання!» або перейти на сайт ВСП "Орiхiвський фаховий коледж ТДАТУ". Також додаткова інформація міститься в документі «Правила прийому до ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».