Комунальний заклад" Малотокмачанська загальноосвітня школа I-III ступенів" Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області

Кошторис

 

Кошторис КЗ "Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст." на 2017 рік (Класи денної форми навчання)

04352090  Малотокмачанська сільська рада Оріхівського району Запорізької області

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
70550 с. Мала Токмачка, вул.Миру,б.297,Оріхівський район,Запорізька область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01  Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради; Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0111020  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 4 231 020,00 - 4 231 020,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 4 231 020,00 х 4 231 020,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 4 231 020,00 - 4 231 020,00
Поточні видатки 2000 4 231 020,00 - 4 231 020,00
Оплата праці 2110 2 891 590,00 - 2 891 590,00
Заробітна плата 2111 2 891 590,00 - 2 891 590,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 653 340,00 - 653 340,00
Використання товарів і послуг 2200 686 090,00 - 686 090,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 12 000,00 - 12 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 199 990,00 - 199 990,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 9 500,00 - 9 500,00
Видатки на відрядження 2250 10 000,00 - 10 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 454 600,00 - 454 600,00
Оплата теплопостачання 2271 400 000,00 - 400 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 54 600,00 - 54 600,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Кошторис КЗ "Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст." на 2017 рік (класи вечірньої форми навчання)
04352090  Малотокмачанська сільська рада Оріхівського району Запорізької області
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
70550 с. Мала Токмачка, вул.Миру,б.297,Оріхівський район,Запорізька область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01  Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради; Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0111030  Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 362 530,00 - 362 530,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 362 530,00 х 362 530,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 362 530,00 - 362 530,00
Поточні видатки 2000 362 530,00 - 362 530,00
Оплата праці 2110 297 155,00 - 297 155,00
Заробітна плата 2111 297 155,00 - 297 155,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 65 375,00 - 65 375,00
Використання товарів і послуг 2200 - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 - - -
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 - - -
Видатки на відрядження 2250 - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 - - -
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 - - -
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -

 

*Оплата праці та нарахування на фонд оплати педагогічних працівників фінансується за рахунок державного бюджету (освітня субвенція) в сумі 3 461 000 грн.

                             
                   
ПЛАН АСИГНУВАНЬ НА 2017 РІК (ЗІ ЗМІНАМИ) ТА АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СТАНОМ НА 29.11.2017 РОКУ
 
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період  Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстрованні фінансові зобов`язання  Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) Залишки плану на рік відносно касових Залишки плану на період відносно касових % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9E+09 отг с. Мала Токмачка                            
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 4231020,00 4647550,00 3916415,00 3531935,45 0,00 3531934,45 1,00 0,00 384479,55 1115614,55 90,18 1115615,55 384480,55 90,18
2000 Поточні видатки 4231020,00 4647550,00 3916415,00 3531935,45 0,00 3531934,45 1,00 0,00 384479,55 1115614,55 90,18 1115615,55 384480,55 90,18
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 3544930,00 3873072,00 3251087,00 2993816,79 0,00 2993815,79 1,00 0,00 257270,21 879255,21 92,09 879256,21 257271,21 92,09
2110 Оплата праці 2891590,00 3148560,00 2640966,00 2444962,62 0,00 2444962,62 0,00 0,00 196003,38 703597,38 92,58 703597,38 196003,38 92,58
2111 Заробітна плата 2891590,00 3148560,00 2640966,00 2444962,62 0,00 2444962,62 0,00 0,00 196003,38 703597,38 92,58 703597,38 196003,38 92,58
2120 Нарахування на оплату праці 653340,00 724512,00 610121,00 548854,17 0,00 548853,17 1,00 0,00 61266,83 175657,83 89,96 175658,83 61267,83 89,96
2200 Використання товарів і послуг 686090,00 774478,00 665328,00 537638,66 0,00 537638,66 0,00 0,00 127689,34 236839,34 80,81 236839,34 127689,34 80,81
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12000,00 25300,00 25300,00 41280,00 0,00 41280,00 0,00 0,00 -15980,00 -15980,00 163,16 -15980,00 -15980,00 163,16
2230 Продукти харчування 199990,00 199990,00 176000,00 138740,00 0,00 138740,00 0,00 0,00 37260,00 61250,00 78,83 61250,00 37260,00 78,83
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 9500,00 14500,00 12920,00 9314,81 0,00 9314,81 0,00 0,00 3605,19 5185,19 72,10 5185,19 3605,19 72,10
2250 Видатки на відрядження 10000,00 10000,00 10000,00 5934,96 0,00 5934,96 0,00 0,00 4065,04 4065,04 59,35 4065,04 4065,04 59,35
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 454600,00 524688,00 441108,00 342368,89 0,00 342368,89 0,00 0,00 98739,11 182319,11 77,62 182319,11 98739,11 77,62
2271 Оплата теплопостачання 400000,00 464088,00 390508,00 313021,98 0,00 313021,98 0,00 0,00 77486,02 151066,02 80,16 151066,02 77486,02 80,16
2273 Оплата електроенергії 54600,00 60600,00 50600,00 29346,91 0,00 29346,91 0,00 0,00 21253,09 31253,09 58,00 31253,09 21253,09 58,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 -480,00 -480,00 0,00 -480,00 -480,00 0,00
1030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами 362530,00 388150,00 327015,00 282015,86 0,00 282015,86 0,00 0,00 44999,14 106134,14 86,24 106134,14 44999,14 86,24
2000 Поточні видатки 362530,00 388150,00 327015,00 282015,86 0,00 282015,86 0,00 0,00 44999,14 106134,14 86,24 106134,14 44999,14 86,24
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 362530,00 388150,00 327015,00 282015,86 0,00 282015,86 0,00 0,00 44999,14 106134,14 86,24 106134,14 44999,14 86,24
2110 Оплата праці 297155,00 318155,00 268030,00 231062,06 0,00 231062,06 0,00 0,00 36967,94 87092,94 86,21 87092,94 36967,94 86,21
2111 Заробітна плата 297155,00 318155,00 268030,00 231062,06 0,00 231062,06 0,00 0,00 36967,94 87092,94 86,21 87092,94 36967,94 86,21
2120 Нарахування на оплату праці 65375,00 69995,00 58985,00 50953,80 0,00 50953,80 0,00 0,00 8031,20 19041,20 86,38 19041,20 8031,20 86,38