"Малотокмачанська гімназія" Малотокмачанської сільської ради

Тренінги 2019

Пропозиція тренінгів ЗОІППО на 2019 рік  
Тематика тренінгу Кількість годин Категорія учасників Обгрунтування (реквізити документів) Тренер (орієнтовно)/відповідальний Структурний підрозділ Форма навчання Короткий опис тренінгу (які питання будуть опрацьовані під час тренінгу) Посилання на он-лайн форму попередньої реєстрації учасників
1 Міжпредметна інтеграція як умова реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі 8 Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти Концепція "Нова Українська школа" п1, "Формування ключових компетентностей", п.9. "Сучасне освітнє середовище: зміні підлягають фізичне, прсторове, предметне оточення, програми і засоби навчання"- Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 роки-Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі
неперервної освіти».
Бабкова О.О. Кафедра андрагогіки Очна Поповнення педагогічного досвіду ефективними технологіями, методиками, формами і методами організації навчально-пізнавальної діяльності учнів; формування навичок щодо визначення міжпредметних зв'язків між навчальними дисциплінами з подальшим плануванням і проектуванням інтегрованих занять. Реєстрація на тренінги кафедри андрагогіки
2 Шляхи реалізації моделі "перевернутий клас" в освітньому процесі 8 Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти Концепція "Нова українська школа"-п1, "Формування ключових компетентностей", п.9. "Сучасне освітнє середовище: зміні підлягають фізичне, прсторове, предметне оточення, програми і засоби навчання"-Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 роки-Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі
неперервної освіти».
Приходько В.М. Бабкова О.О. Кафедра андрагогіки Очна Теоретико-методологічні засади застосування моделі "перевернутий клас" в освітньому процесі. Реалізація цілей таксономії блума засобами сервісів Google. Проектування занять на основі модделі "перевернутий клас". Реєстрація на тренінги кафедри андрагогіки
3 Інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в ЗДО: розроблення програм, проектів, освітніх інновацій. 24 Вихователі-методисти ЗДО Закон України про освіту ст.54, п.1; Закон про дошкільну освіту; Інструктивно-методичний лист МОН України «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» №1\9-386 від 13.06.2018) Погрібняк Н.В., Шульга Л.М. Кафедра дошкільної освіти Очна Вимоги до розробки освітніх та парціальнихї програм з розвитку дітей дошкільного віку. Алгоритм підготовки змісту парціальної програми. Вимоги до оформлення програми. Практична робота зі створення парціальної програми. Проектна діяльність у ЗДО. Страктура проекту. Умови успішного здійснення проекту. Вимоги до презентації проекту. Основні вимоги до узагальнення матеріалів перспективного педагогічного досвіду, який надаєтся для участі в виставках, фестивалях, конкурсах. Оформлення рекламного буклету з ППД. Реєстрація на тренінги кафедри ДО
4 Арт-тренінг «Розвиток креативності дошкільників в художній діяльності» 16 Вихователі, керівники гуртків, вихователі-методисти ЗДО Базовий компонент дошкільної освіти Шульга Л.М. Кафедра дошкільної освіти Очна Концептуальні засади розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Сприйняття твору живопису як акт творчості. Синтез мистецтв у процесі народження художнього образу. Вправи на імітацію та імпровізацію. Використання освітньої кінестетики. Використання нетрадиційних матеріалів в образотворчій діяльності. Експериментальна діяльність на дослідження кольорів. Реєстрація на тренінги кафедри ДО
5 Компетентнісний підхід до розвитку мовлення дітей дошкільного віку 16 Вихователі-методисти, вихователі ЗДО Базовий компонент дошкільної освіти; Концепція розвитку «Нової Української школи»; Закон «Про освіту» (2017 р.) Погрібняк Н.В. Кафедра дошкільної освіти Очна Змістовна характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників. Зміст роботи за освітньою лінією “Мовлення дитини”, що окреслені новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти.Сучасні вимоги до організації та проведення комплексних і тематичних мовленнєвих занять. Класифікація інтегрованих занять (навчально-пізнавальні, навчально-ігрові). Реєстрація на тренінги кафедри ДО
6 Компетентнісний підхід до розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
(м. Бердянськ)
16 Вихователі-методисти, вихователі ЗДО Базовий компонент дошкільної освіти; Концепція розвитку «Нової Української школи»; Закон «Про освіту» (2017 р.) Погрібняк Н.В. Кафедра дошкільної освіти Очна Змістовна характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників. Зміст роботи за освітньою лінією “Мовлення дитини”, що окреслені новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти.Сучасні вимоги до організації та проведення комплексних і тематичних мовленнєвих занять. Класифікація інтегрованих занять (навчально-пізнавальні, навчально-ігрові). клопотання відділу освіти
7 Садочок - простір дружній до дитини. Лялька як персона. Створення безпечного інклюзивного середовища в ДНЗ 16 педагоги м. Енергодар Програма «Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході Україні» Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ВФ "Крок за кроком" Байєр О.М. Кафедра дошкільної освіти Очна Сприяння підвищенню рівня знань та навичок працівників ЗДО з розвитку соціально-емоційної компетентності дітей з метою створення безпечного інклюзивного середовища в дитячому колективі шляхом розвитку життєвих навичок, які сприяють розвитку спільноти, розумінню і цінуванню багатоманітності, толерантного ставлення до відмінностей, попередження проявів упереджень і дискримінації серед людей. клопотання відділу освіти
8 Організація та методичне забезпечення природничо-математичної освіти у ЗДО 16 Вихователі-методисти, вихователі ЗДО Базовий компонент дошкільної освіти; Концепція розвитку «Нової Української школи»; Закон «Про освіту» (2017 р.) Самсонова О.О. Кафедра дошкільної освіти Очна Особливості організації природничо-математичної освіти дошкільників: форми освіти; гра-стратегія, використання сучасного дидактичного матеріалу (ігри Воскобовича; паличкі Кюізенера; математичні головоломки тощо); педагогічні технології природничо-математичної освіти (система М.Монтессорі, Б.Нікітіна. та ін.) Реєстрація на тренінги кафедри ДО
9 Мистецтво взаємодії ЗДО з батьками вихованців 16 Вихователі-методисти, вихователі ЗДО Базовий компонент дошкільної освіти; Інструктивно-методичний лист МОН України «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» від 11.10.2017 року №1/9-546 Якуба С.В. Кафедра дошкільної освіти Очна Учасники тренінгу оволодіють теоретико-методологічними аспектами організації взаємодії сім"ї та ЗДО; отримають навички: використання інтелектуальних карт у плануванні роботи з батьками, розроблення майстер-класів та тренінгів, здійснення інформаційного супроводу діяльності ЗДО. Реєстрація на тренінги кафедри ДО
10 Безмежний світ гри з LEGO 16 Вихователі-методисти, вихователі ЗДО Базовий компонент дошкільної освіти; Концепція розвитку «Нової Української школи»; Закон «Про освіту» (2017 р.) Погрібняк Н.В.
Шульга Л.М.
Байєр О.М.
Кафедра дошкільної освіти Очна Створення умов в ЗДО для розкриття, збереження та розвитку внутрішнього потенціалу кожної дитини, формування її цілісного світогляду, та збагачення ігрового досвіду засобами конструктора LEGO. Навчання дорослих щодо розвитку креативності дитини у створенні конструкцій та уміння здобувати знання у сучасному потоці інформації, сприяти успішній самореалізації дитини в умовах майбутнього дорослого життя. Реєстрація на тренінги кафедри ДО
11 Садочок - простір дружній до дитини. Лялька як персона. Створення безпечного інклюзивного середовища в ДНЗ 16 Вихователі-методисти, вихователі, практичні психологи ЗДО (для тих, хто не навчався) Програма «Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході Україні» Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ВФ "Крок за кроком" Байєр О.М. Кафедра дошкільної освіти Очна Сприяння підвищенню рівня знань та навичок працівників ЗДО з розвитку соціально-емоційної компетентності дітей з метою створення безпечного інклюзивного середовища в дитячому колективі шляхом розвитку життєвих навичок, які сприяють розвитку спільноти, розумінню і цінуванню багатоманітності, толерантного ставлення до відмінностей, попередження проявів упереджень і дискримінації серед людей. Реєстрація на тренінги кафедри ДО
12 Проблеми дошкілля – пошук рішень на основі інноваційної методики комунікативної групової взаємодії – «формат Кола». 8 Вихователі-методисти, вихователі, практичні психологи ЗДО Концепція розвитку «Нової Української школи»; «Закон про освіту» (2017 р.) Байєр О.М.; Переверзєва А.М. Кафедра дошкільної освіти Очна В основі методики - інноваційний формат Круга. Це - особлива технологія групової взаємодії, яка спирається на чіткі правила і навчених ведучих. Цей формат дозволяє швидко досягати ефективних результатів у вирішенні спільних проблем. Ключові особливості методики тренінгу Універсальність. Метод ефективний в різних аудиторіях для вирішення найрізноманітніших завдань. Доступність. Заходи в колі прості в організації, не вимагають великих матеріальних і тимчасових витрат. Комплексний ефект. Рішення конкретних завдань плюс оздоровлення мікроклімату, підвищення залученості, розвиток емпатії. Гнучкість. Програми навчання легко модифікуються під мінливі запити аудиторії. Позитивність. Ніякого тиску або негативного впливу на учасників. Реєстрація на тренінги кафедри ДО
13 Використання інформаційно-цифрових технологій в діяльності музичного керівника закладу дошкільної освіти. 16 Музичні керівники ЗДО Закон України про освіту ст.54, п.1; Закон про дошкільну освіту; Національна стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні; Інструктивно-методичний лист МОН України «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» №1\9-386 від 13.06.2018). Шульга Л.М. Кафедра дошкільної освіти Очна Створення та обробка аудіо та відео файлів для використання у музичному вихованні дітей в ЗДО та організації свят. Реєстрація на тренінги кафедри ДО
14 Методика впровадження програми виховних заходів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (з питань попередження торгівлі людьми) 16 Класні керівники, педагоги-організатори, заступники директорів з виховної роботи Постанова КабМіну України №111 від 24.02.2016; План заходів МОН щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затверджений наказом від 08.04.2016 №405; ст. 7, 9, 20-24 Закону України " Про протидію торгівлі людьми" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.173). Гура С.П. Кафедра теорії та методики виховання Очна Розглянувши зміст чотирьох блоків «Ставлення до себе», «Ставлення до інших», «Ставлення до діяльності», «Ставлення до навколишнього світу» (18 год. на рік 7-10 кл.) та 3-ох тренінгів (9 год. 11 кл.), опанувавши інтерактивні завдання та вправи, кл. керівники зможуть двічі на місяць проводити цікаві виховні години за даною програмою, що сприятиме самопізнанню, самореалізації, самоствердженню особистості; розвитку навичок відповідальної і водночас безпечної поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у різноманітних, в т.ч. складних життєвих ситуаціях; визначенню та формуванню громадянської позиції особистості. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
15 Інноваційна діяльність педагога позашкільного закладу в умовах реалізації компетентнісного підходу в освітній діяльності 16 Керівні та педагогічні кадри закладів позашкільної освіти, керівники непредметних шкільних гуртків Закон України "Про освіту" (ст.10, 54, 59), Концепція про розвиток позашкільної освіти (проект, 2017), Професійний стандарт педагога позашкільної освіти(проект, 2015) Могілевська В.М., Савіч І.О. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формувати вміння оновлювати зміст гурткового заняття, орієнтуючись на ключові компетентності, прогнозувати результати навчання, визначати відповідні види діяльності та оцінювати їх ефективність; застосовувати ікт-технології для виконання практичних і теоретичних завдань. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
16 Освітня діяльність педагога позашкільного закладу в умовах конкурентноспроможного середовища 16 Керівні та педагогічні кадри закладів позашкільної освіти, керівники непредметних шкільних гуртків Закон України "Про освіту" (ст.10, 54, 59), Концепція про розвиток позашкільної освіти (проект, 2017), Професійний стандарт педагога позашкільної освіти(проект, 2015) Могілевська В.М., Савіч І.О. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формувати вміння розвивати у вихованців компетентності, що допоможуть їм самореалізуватися як особистостям, громадянам чи професіоналам в умовах ХХІ століття, а також презентувати себе як високопрофесійного фахівця. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
17 Складання навчальних програм з позашкільної освіти 8 Керівні та педагогічні кадри закладів позашкільної освіти, керівники непредметних шкільних гуртків Закон України "Про освіту" (ст.10, 54, 59), Концепція про розвиток позашкільної освіти (проект, 2017), Професійний стандарт педагога позашкільної освіти(проект, 2015) Могілевська В.М. Кафедра теорії та методики виховання Очна Складати навчальні програми з позашкільної освіти відповідно діючих вимог і своєчасно оновлювати в разі необхідності. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
18 Загальнолюдські цінності як основа національно-патріотичного виховання дітей та молоді 16 Класні керівники, педагоги-організатори, заступники директорів з виховної роботи Наказ МОН від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» Інформаційно-методичний лист від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання». Сібіль О.І. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формування в учасників тренінгу уявлення про способи реалізації завдань національно-патріотичного виховання дітей та молоді на основі загальнолюдських та європейських цінностей; уміння здійснювати проектування та проведення виховних заходів, спрямованих на формування ціннісних орієнтацій особистості. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
19 Партнерська взаємодія вчителя та батьків у вихованні школярів 16 Класні керівники, педагоги-організатори, заступники директорів з виховної роботи Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки" Наказ МОН від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти». Сібіль О.І. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формування в учасників тренінгу уміння будувати партнерські зв’язки сім’ї та школи, які роблять виховання найбільш ефективним: 1) зв’язки, які мають ціль оптимізувати вплив сім’ї на підростаюче покоління за рахунок підвищення її педагогічної культури і надання їй педагогічної допомоги; 2) зв’язки, за допомогою яких батьки включаються в навчально-виховний процес школи, допомагають їй; 3) зв’язки, у яких сім’я і школа виступають як партнери у вихованні Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
20 Мистецтво в освітньому просторі Нової Української школи 24 Вчителі мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецта, початкової школи, класні керівники, педагоги-організатори, керівники гуртків Концепція "Нова українська школа", Державний стандарт початкової освіти Олійник Ю.І. Кафедра теорії та методики виховання Очна Набуття навичок системного аналізу, формалізації та вирішення освітніх завдань, генерування нових ідей; навичок ведення мистецької і загальнокультурної дискусій; розуміння необхідності, сутності та специфіки модернізації освітнього процесу в світлі вимог реформи освіти; здатність формувати загальне уявлення про стан, законодавчу базу сучасної художньо-естетичної освіти. Опанування способів змістової інтеграції навчального курсу "Мистецтво", за умов системно-діяльнісного та особистісно-зорієнтованого підходів методологічної основи Нової української школи. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
21 Художні технології образотворчого мистецтва: векторна графіка 24 Вчителі мистецтва, образотворчого мистецта, музичного мистецтва, педагоги-організатори, керівники гуртків Концепція Нової Української Школи, Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Олійник Ю.І. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації графічної інформації. Опанування нових технологій у професійній сфері, набуття навичок роботи з інструментами сучасних художніх технологій на базі стандартних навичок досвідченого користувача комп’ютера. Результатами навчання за програмою кожним слухачем є: вміння розробляти дидактичні та методичні матеріали, підготовка та публікація векторних композицій. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
22 Художні технології образотворчого мистецтва: растрова графіка 24 Вчителі мистецтва, образотворчого мистецта, музичного мистецтва, педагоги-організатори, керівники гуртків Концепція Нової Української Школи, Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Олійник Ю.І. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації графічної інформації. Опанування нових технологій у професійній сфері, набуття навичок роботи з інструментами сучасних художніх технологій на базі стандартних навичок досвідченого користувача комп’ютера. Результатами навчання за програмою кожним слухачем є: вміння розробляти дидактичні та методичні матеріалів для навчання учнів, створених засобами растрової графіки, підготовка та публікація цифрових зображень Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
23 Цифрові музичні інструменти: MIDI технологія 24 Вчителі мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецта, педагоги-організатори, керівники гуртків Концепція Нової Української Школи, Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Олійник Ю.І. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації звукової інформації. Опанування нових технологій у професійній сфері, набуття навичок роботи з інструментами сучасних мистецьких технологій на базі стандартних навичок досвідченого користувача комп’ютера. Результатами навчання за програмою кожним слухачем є: вміння розробляти дидактичні та методичні матеріали з використанням MIDI-технологій, підготовка та публікація звукових фонограм, нотних партитур. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
24 Цифрові музичні інструменти: DIGITAL SOUND 24 Вчителі мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецта, педагоги-організатори, керівники гуртків Концепція Нової Української Школи, Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Олійник Ю.І. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації звукової інформації. Опанування нових технологій у професійній сфері, набуття навичок роботи з інструментами сучасних мистецьких технологій на базі стандартних навичок досвідченого користувача комп’ютера. Результатами навчання за програмою кожним слухачем є: вміння розробляти дидактичні та методичні матеріали технологією Digigtal Sound, підготовка та публікація звукових фонограм, міксів, підкастів. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
25 Комп'ютерна музика та цифрова обробка звуку 24 Вчителі інформатики, мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, керівники гуртків Концепція Нової Української Школи, Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Олійник Ю.І. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації звукової інформації. Опанування нових технологій у професійній сфері, застосування новітніх художніх технологій в професійній діяльності вчителя природничо-математичного циклу. Результатами навчання за програмою кожним слухачем є: вміння розробляти дидактичні та методичні матеріали, набуття навичок створення та опрацювання цифрового звуку, підготовка та публікація звукових композицій. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
26 Створення та обробка навчального відеоконтенту 24 Вчителі мистецтва, образотворчого мистецта, музичного мистецтва, педагоги-організатори, керівники гуртків Концепція Нової Української Школи, Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Олійник Ю.І. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації відео контенту. Опанування нових технологій у професійній сфері, застосування новітніх художніх технологій в професійній діяльності вчителя. Результатами навчання за програмою кожним слухачем є: вміння розробляти дидактичні та методичні матеріали, набуття навичок створення, опрацювання та публікації відеоматеріалів. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
27 Розробка електронних книжок 24 Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, педагогіи-організатори, керівники гуртків Концепція Нової Української Школи, Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Олійник Ю.І. Кафедра теорії та методики виховання Очна Формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації цифрової мультимедійної інформації. Опанування нових технологій у професійній сфері, застосування новітніх поліграфічних технологій в професійній діяльності вчителя. Результатами навчання за програмою кожним слухачем є: вміння розробляти дидактичні та методичні матеріали, набуття навичок створення, опрацювання та публікації електронних книжок. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
28 Реалізація ключових компетентностей на уроках предмета "Захист Вітчизни" 24 Учителі загальноосвітніх навчальних закладів Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2018 № 776 «Про затвердженння Концепції розвитку педагогічної освіти»; Корицький В.Г. Кафедра теорії та методики виховання Очна Концептуальні особливості ключових компетентностей на уроках предмету "Захист Вітчизни". Формування професійної та інформаційної компетентності вчителя. Вивчення рівня фахової компетентності вчителя, захист презентації особисто розробленого проекту, сучасного уроку. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
29 Моделювання уроку з предмета "Захист Вітчизни" (ОМЗ) на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку освітнього середовища 24 Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, які навчають дівчат Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2018 № 776 «Про затвердженння Концепції розвитку педагогічної освіти»; Корицький В.Г. Кафедра теорії та методики виховання Очна Впровадження фахівцями сучасних форм та методів проведення уроків з предмету "Захист Вітчизни"(хто працює з хлопцями). Вивчення рівня фахової компетентності на початок та кінець навчання, обмін досвідом роботи та зворотній звязок. Моделювання сучасного уроку на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку освітнього середовища. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
30 Моделювання уроку з предмета "Захист Вітчизни" на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку освітнього середовища 24 Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, які навчають хлопців Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2018 № 776 «Про затвердженння Концепції розвитку педагогічної освіти»; Корицький В.Г. Кафедра теорії та методики виховання Очна Впровадження фахівцями сучасних форм та методів проведення уроків з предмету "Захист Вітчизни" (ОМЗ, хто працює з дівчатами). Вивчення рівня фахової компетентності на початок та кінець навчання, обмін досвідом роботи та зворотній звязок. Моделювання сучасного уроку на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку освітнього середовища. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
31 Проблема булінгу в освітньому середовищі. Створення системи ефективної протидії булінгу. 16 Педагогічні працівники закладів освіти всіх типів Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (пункт V.1.7). Концепція "Нова українська школа"
Питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини. Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486
Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року. Постанова Кабінету Міністрів України № 453 від 30.05.2018
Методичні рекомендації щодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки. Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11- 5480
Це тількі останні
Барліт О.О. Кафедра теорії та методики виховання Очна Під час тренінгу учасники отримають глибокі
теоретичні знання щодо проблеми булінгу
в освітньому середовищі.
Розглянуть базові поняття з означеної теми.
Відпрацюють уміння та навички щодо
проектування та створення системи ефективної
протидії булінгу в освітньому середовищі.
 
Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
32 Профілактика ВІЛ/СНІДу на робочому місці в закладах освіти 24 Керівники, заступники керівників, психологи закладів освіти Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ "Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій" підписаного 04.02.2016 року між Департаментом освіти і науки облдержадміністрації та бюро GIZ в Україні, наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 23.02.2016 № 0129 "Про впровадження міжнародного проекту "Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримки інституцій» у навчальних закладах Запорізької області". Мінакова І.В. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Програма розрахована для роботи з дорослою аудіторією ( педагогами, технічним персоналом закладів освіти, батьками, представниками громад). Учасники тренінгу отримають інформацію про основні поняття щодо ВІЛ, шляхів передачі ВІЛ та методів профілактики ВІЛ-інфікування; визначать поняття "стигма", "дискримінація", "толерантність". Проаналізують причини виникнення таких явищ, як стигматизація та дискримінація; усвідомлять причини та наслідки стигматизації людей, які живуть з ВІЛ; опанують законодавчу базу щодо ВІЛ-інфекції та протидії дискримінації, зокрема в трудовій сфері. Кожен учасник тренінгу отримає на безоплатні основі комплект методичної літератури для впрвадження програми "Профілактика ВІЛ/СНІДу на робочому місці". Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
33 Профілактична програма з ВІЛ/СНІД "Маршрут безпеки" (для учнів 7-11 кл.) 24 Педагоги 7-11 класів, вихователі закладів освіти інтернатного типу, викладачі пофтехосвіти, психологи закладів освіти Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ "Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій" підписаного 04.02.2016 року між Департаментом освіти і науки облдержадміністрації та бюро GIZ в Україні, наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 23.02.2016 № 0129 "Про впровадження міжнародного проекту "Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримки інституцій» у навчальних закладах Запорізької області". Мінакова І.В. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники тренінгу отримають унікальний інструментарій для роботи з учнями 7-11 кл., щодо мінімізації ризиків інфікування ВІЛ та ІПСШ, формування свідомого ставлення до свого життя і здоровя, а також навичок безпечної для здоровя і життя поведінки.; відпрацюють уміння та навички проведення "Маршрута безпеки". Педагоги отримають на безоплатній основі 5 банерів-станцій "Маршрута безпеки", набір карток для роботи на станціях. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
34 Профілактична програма "Захисти себе від ВІЛ" 24 Педагоги 7-11 класів, вихователі закладів освіти інтернатного типу, викладачі пофтехосвіти, психологи закладів освіти Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки Мінакова І.В. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники тренінгу оволодіють програмою профілактичного курсу для учнівської молоді, яка базується на гуманістичних ідеалах, повазі до прав людини, делікатному ставленню до гендерних проблем; відпрацюють умінні та навички проведення уроків-тренінгів у межах програми курсу "Захисти себе від ВІЛ". Підготовлені тренери отримають на безоплатній основі посібник для вчителя з повною інформацією щодо статистики, базової інформації про ВІЛ/СНІД; розробкою уроків-тренінгів, а також 20 посібників для учнів. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
35 Індекс інклюзії в Новій українській школі 24 Асистенти вчителів, які працюють в закладах освіти з інклюзивною формою навчання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 559-р. ""Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 17". Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ""Нова українська школа" Аксьонова О.П., Корж О.П. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Передбачається ознайомлення учасників з основними поняттями інклюзії, відпрацювання умінь і навичок здійснення освітнього процесу в інклюзивному класі з урахуванням принципів педагогіки партнерства та командного підходу Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
36 Методика викладання тренінгового курсу "Вчимося жити разом" у 1-4 класах 24 Вчителі, які викладають основи здоров’я у початкових класах Методичні рекомендації щодо інтеграції розроблених в рамках спільного проекту "Вчимося жити разом" курсів з розвитку життєвих навичок у післядипломну підготовку вчителів і навчання учнів закладів загальної середньої освіти (затверджені листом МОН від 05.01.2018 № 1/9-8) Півненко Ю.В. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники отримають інформацію щодо освіти на засадах розвитку життєвих навичок; ознайомляться з концептуальними засадами проекту "Вчимося жити разом"; відпрацюють уміння та навички проведення уроків-тренінгів у межах курсу "Вчимося жити разом" у 1-4 класах. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
37 Методика викладання тренінгового курсу "Вчимося жити разом" у 5-9 класах 24 Вчителі основ здоров’я Методичні рекомендації щодо інтеграції розроблених в рамках спільного проекту "Вчимося жити разом" курсів з розвитку життєвих навичок у післядипломну підготовку вчителів і навчання учнів закладів загальної середньої освіти (затверджені листом МОН від 05.01.2018 № 1/9-8) Півненко Ю.В. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники отримають інформацію щодо освіти на засадах розвитку життєвих навичок; ознайомляться з концептуальними засадами проекту "Вчимося жити разом"; відпрацюють уміння та навички проведення уроків-тренінгів у межах курсу "Вчимося жити разом" у 5-9 класах. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
38 Впровадження квест-технології у викладання предмета "Основи здоров’я" 24 Вчителі основ здоров’я Концепція розвитку педагогічної освіти п. 3.2 і п. 3.6
Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 р.
с. 26-27
Півненко Ю.В.
Сокол І.М.
Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники ознайомляться з поняттям "квест-технологія", розглянуть різні види квестів, навчаться конструювати власні освітні квести та використовувати сервіси Веб 2.0 для їх реалізації. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
39 Розробка освітнього електронного контенту для використання у курсі "Основи здоров’я" 24 Вчителі основ здоров’я Концепція розвитку педагогічної освіти п. 3.2 і п. 3.6
Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 р.
с. 26-27
Півненко Ю.В.
Стадниченко К.В.
Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники отримають інформацію та базові навички з розробки освітнього електронного контенту (інформаційні та дидактичні матеріали, інтерактивні матеріали, матеріали для організації зворотнього зв’язку тощо), а також дізнаються про методичні засади створення такого контенту. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
40 Інструменти впорядкування електронного освітнього контенту до уроку основ здоров’я 24 Вчителі основ здоров’я Концепція розвитку педагогічної освіти п. 3.2 і п. 3.6
Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 р.
с. 26-27
Півненко Ю.В.
Стадниченко К.В.
Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники отримають базову інформацію про різні способи організації доступу до електронного навчального контенту та інструменти його впорядкування - веб-ресурси вчителя у вигляді блогу/сайту, ментальної карти, інтерактивної онлайн-презентації, онлайн-стіни та ін.
Учасники дізнаються про методичні засади використання різних способів упорядкування контенту та матимуть змогу їх порівняти .
Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
41 Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей шкільного та дошкільного віку 24 Вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди інклюзивно-ресурсних центрів Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр." Волошина Т.А. Шведун Т.А. ОРЦ з підтримки інклюзивної освіти Очна Учасники ознайомляться з порядком організації та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини дошкільного та шкільного віку; складатимуть висновки щодо особливостей освітньої діяльності, мовленнєвого розвитку, когнітивної та емоційно-вольової сфери дитини з особливими освітніми потребам; навчаться визначати напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг Реєстрація на тренінги ОРЦ ПІО
42 Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 24 Педагогічні працівники, які працюють із зазначеною категорією дітей в класах з інклюзивною формою навчання Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 Волошина Т.А. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники ознайомляться з особливостями психофізичного розвитку та освітньої діяльності дітей з порушеннями інтелекту; розглянуть корекційні технології, методи та прийоми їх навчання; навчаться розробляти індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, складати індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму з урахування адаптації та модифікації навчального матеріалу на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру та власної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
43 Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями мовлення 24 Педагогічні працівники, які працюють із зазначеною категорією дітей в класах з інклюзивною формою навчання Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 Волошина Т.А. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники ознайомляться з особливостями психофізичного розвитку та освітньої діяльності дітей з порушеннями мовлення; розглянуть технології, методи та прийоми їх навчання; навчаться розробляти індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру та власної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
44 Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору 24 Педагогічні працівники, які працюють із зазначеною категорією дітей в класах з інклюзивною формою навчання Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 Волошина Т.А. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники опанують поняттями «адаптація» та «модифікація», ознайомляться з особливостями психофізичного розвитку та осітньої діяльності дітей з порушеннями зору; розглянуть технології, методи та прийоми їх навчання; навчаться розробляти індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру та власної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
45 Школа розумного руху: інноваційна технологія з фізичного виховання дітей і підліткі 24 Інструктори з фізичного виховання, вихователі ДНЗ, учителі фізичної культури (1-9 класи) НВК, ЗНЗ і шкіл-інтернатів різного типу Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 Аксьонова О.П. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники разом із автором технології "ШРР" пройдуть шляхом оновлення змісту заняття/уроку "Фізична культура". Відпрацюють навички розробки рухових завдань, рухових зв'язок, які сприяютимуть розвитку рухового інтелекту учнів і учителів. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
46 Методика навчання футболу на уроках фізичної культури 40 Вчителі фізичної культури ЗНЗ Договір про взаємодію Міністерства освіти і науки України і Федерації футболу щодо розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних закладах в 2017-2020 роках. Аксьонова О.П. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники опанують сучасними підходами до організації уроку "Фізична культура" (навчальний модуль "Футбол", 5-11 класи) Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
47 Чирлідинг на уроках фізичної культури 24 Вчителі фізичної культури ЗНЗ Оновлена навчальна програма з фізичної культури (5-9 класи). Варіативний модуль ""Чирлідинг" Аксьонова О.П. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники опанують сучасними підходами до організації уроку "Фізична культура" (навчальний модуль "Чирлідинг", 5-9 класи) Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
48 Хортинг на уроках фізичної культури 24 Вчителі фізичної культури ЗНЗ Оновлена навчальна програма з фізичної культури (5-9 класи). Варіативний модуль ""Хортинг" Аксьонова О.П. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники опанують сучасними підходами до організації уроку "Фізична культура" (навчальний модуль "Хортинг", 5-11 класи) Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
49 Теорія та методика фізичного виховання 24 Вчителі початкової школи, які викладають предмет "Фізична культура" Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2018-2019 н.р." Аксьонова О.П. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники опанують сучасні підходо щодо організації уроку "Фізична культура" в 2-4 класах; відпрацюють прийоми планування урочної діяльності згідно з програмними вимогами до сучасного уроку Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
50 Нова фізкультура в Новій українській школі 24 Вчителі, які викладають фізичну культуру в перших класах (або будуть викладати в перших класах у 2019-2020 н.р.) Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ""Нова українська школа" Аксьонова О.П. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники відпрацюють педагогічні уміння та навички щодо модернізації уроку "Фізична культура" на засадах принципів педагогіки партнерства; навчаться розробляти рухові завдання для учнів щодо формування ключових компетентностей; спробують моделювати урок через укладання інтелект-карт Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
51 Спорт проти булінгу 24 Вчителі фізичної культури ЗНЗ Спорт проти булінгу. Навчальна програма факультативу, курсу ха вибором Аксьонова О.П. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Як зпланувати та провести урок "Фізична культура" в контексті вимог навчальної програми та відповідно до провідних принципів проекту ЮНІСЕФ? Саме на це глобальне питання знаходимо відповіді під час тренінгу. Й, звісно, практично відпрацюємо знайдені нові позиції урочної роботи з фізичного виховання сучасних підлітків у контексті антибулінгу. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
52 Нова українська початкова школа 40 учителі початкових класів, заступники директорів з початкової освіти, вихователі груп продовженого дня (які не проходили навчання в 2018 р.) Накази МОН № 34, 36 від 15.01.2018 За списком відповідно до наказу МОН №207 від 27.02.2018 Кафедра початкової освіти Очна   реєстрація на тренінги кафедри ПО
53 Духовно-економічне виховання молодших школярів на основі курсу "Початки економіки" 24 учителі початкових класів (інших спеціальностей, які викладають курс "Початки економіки") Лист ІМЗО МОН України №1.4/18-Г511 від 14.12.2009; Рішення НМР КЗ "ЗОІППО" ЗОР, протокол №7 від .09.2018 Варецька О.В. Кафедра початкової освіти Очна Вчителі початкових класів (інших спеціальностей, які викладають курс “Початки економіки”), вихователі закладів дошкільної освіти зможуть оновити (набути) професійні діяльнісні економічні знання восьми основних тем у духовній (світськіій) площині, оволодіти теорією і методикою духовно-економічного виховання, набути економічної компетентності, розширити уявлення щодо застосування інтегративного компетентнісного дійльнісного й особистісно-орієнтованого підходів реєстрація на тренінги кафедри ПО
54 Формування підприємливості та фінансової грамотності молодшого школяра в контексті НУШ засобами курсу "Початки економіки" 24 учителі початкових класів КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"на період до 2029 року, схвалено розпорядженням КМ України
від 14 грудня 2016 р. № 988; Рішення НМР КЗ "ЗОІППО" ЗОР, протокол №7 від .09.2018
Варецька О.В. Кафедра початкової освіти Очна Учасники тренінгу дістануть можливість розвинути власну підприємливість і фінансову грамотність, отримають інструментарій для формування й розвитку означених компетентностей у молодших школярів в контексті НУШ засобами ігрової діяльності, ситуацій успіху, інтеграції, навчально-методичного комплексу для учнів та вчителів «Початки економіки» тощо. реєстрація на тренінги кафедри ПО
55 Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи та учня в контексті НУШ 16 учителі початкових класів КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"на період до 2029 року, схвалено розпорядженням КМ України
від 14 грудня 2016 р. № 988; Рішення НМР КЗ "ЗОІППО" ЗОР, протокол № 7 від 18.12.2012; №7 від **.09.2018
Варецька О.В. Кафедра початкової освіти Очна Учасники тренінгу набудуть теоретичних знань щодо
сутності соціальної компетентності та її структури, чинників й умов, які
впливають на її формування, а також практичних навичок розвитку означеної
компетентності в контексті НУШ як у вчителя, так і в молодшого школяра
реєстрація на тренінги кафедри ПО
56 Гра по-новому навчання по-іншому з LEGO 16 учителі початкових класів, які проходять підготовку по НУШ Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа " від 13.12.2017 №903-р, Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36 Гура Т.Є., Афанасьєва Т.О. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Тренінг дозволяє розширити уявлення педагогів про можливості використання конструктора LEGO в роботі з дітьми. Учасники дізнаються про особливості використання вправ та ігор, які спрямовані на формування ключових компетенцій у дітей. Вправи та завдання можна легко інтегрувати в освітній процес, оскільки вони ґрунтуються на діяльнісному та ігровому підходах. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
57 Гра по-новому навчання по-іншому з LEGO 16 заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа " від 13.12.2017 №903-р, Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36 Гура Т.Є., Афанасьєва Т.О. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Тренінг дозволяє розширити уявлення керівників про можливості використання конструктора LEGO в закладі оствіи; створення умов в закладі для розкриття, збереження та розвитку потенціалу суб'єктів освітнього процес. Учасники дізнаються про особливості використання вправ та ігор, які спрямовані на формування ключових компетенцій у дітей за допомогою конструювання. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
58 Гра як система, підхід та інструмент, який працює сьогодні (зокрема гра з конструктором LEGO) 16 практичні психологи Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа " від 13.12.2017 №903-р, Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36; Лист МОН від 07.08.18 № 1/9 - 487 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р." Гура Т.Є., Афанасьєва Т.О. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Тренінг дозволяє розширити уявлення психологів про можливості використання конструктора LEGO в роботі з дітьми. Учасники дізнаються про особливості використання вправ та ігор, які спрямовані на формування ключових компетенцій у дітей. Вправи та завдання можна легко інтегрувати в освітній процес, оскільки вони ґрунтуються на діяльнісному та ігровому підходах. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
59 Тренінг професійного зростання працівника психологічної служби 24 практичні психологи, соціальні педагоги Наказ МОН України від 08.08.2017 №1127 "Про затвердження Плану заходів
Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби
системи освіти України на період до 2020 року" (пп 3.4); Наказ від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України", Положення
про психологічну службу у системі освіти України (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2018 року за № 885/32337) (розділ ІІ, ІІІ); Лист МОН від 07.08.18 № 1/9 - 487"Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р."; Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 рр ІV. Вектор розвитку «Запорізька область-регіон, який навчається» п.3 Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти».
Черкашина І.М. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Тренінг спрямований на ознайомлення з різновидами такого психічного процесу як «мислення» та на розвиток саме практичних навичок системного мислення, які є необхідними для професійної діяльності психолога. Особливістю цього тренінгу є використання системи авторських вправ, в процесі виконання яких учасник тренінгу отримує можливість по-новому подивитися на самого себе в процесі власної професійної діяльності та, аналізуючи власну модель поведінки з точки зору системного мислення самостійно скорегувати власні дії або процес професійної взаємодії з клієнтом. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
60 Психологічне забезпечення ефективної взаємодії сім'ї та закладу освіти 24 практичні психологи, соціальні педагоги Наказ МОН України від 08.08.2017 №1127 "Про затвердження Плану заходів
Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби
системи освіти України на період до 2020 року"(пп 3.4); Наказ від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України", Положення
про психологічну службу у системі освіти України (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2018 року за № 885/32337) (розділ ІІ, ІІІ); Лист МОН від 07.08.18 № 1/9 - 487"Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р."
Черкашина І.М. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Тренінг спрямований на ознайомлення з особливостями «ефективного спілкування» та на розвиток саме практичних навичок необхідних психологу для успішної реалізації ролі медіатора не тільки в дитячо-батьківских відносинах, але й в системі «дитина-родина-заклад освіти». Особливістю цього тренінгу є використання системи авторських вправ, в процесі виконання яких учасник тренінгу отримує можливість по-новому подивитися на самого себе в процесі власної професійної діяльності та, аналізуючи власну модель поведінки з точки зору системного мислення, самостійно скорегувати власні дії або процес професійної взаємодії з клієнтом та реалізувати процес організації ефективної взаємодії сім’ї та закладу освіти. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
61 Тімбілдінг (командоутворення) в управлінні педагогічним колективом 16 керівники закладів освіти усіх типів Наказ МОН України від 08.08.2017 №1127 "Про затвердження Плану заходів
Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби
системи освіти України на період до 2020 року" (пп. 5.3.); Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа " від 13.12.2017 №903-р (п.8.2); Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 (Р.ІІІ, п. 2.1, абзац 5)
Гревцева Є.О. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Під час тренінгу учасники отримують знання та навички щодо створення моделі справжньої команди, виявлення відмінностей між звичайною робочою групою, псевдокомандою, потенційною командою, справжньою командою та командою високих досягнень; розподілу ролей в команді; вироблення й посилення загального командного духу, згуртування колективу, вироблення загальної стратегії діяльності, налагодження партнерської взаємодії в команді. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
62 Формування комунікативної і конфліктологічної компетентності керівника закладу освіти 16 керівники закладів освіти усіх типів Наказ МОН України від 08.08.2017 №1127 "Про затвердження Плану заходів
Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби
системи освіти України на період до 2020 року" (пп. 5.3.); Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа " від 13.12.2017 №903-р (п. 8.2)
Гревцева Є.О. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Тренінг присвячений формуванню компетентності керівника закладу освіти у вирішені конфліктних ситуацій та розробці шляхів підвищення ефективності поведінки керівника у вирішенні конфліктних ситуацій. В результаті проходження тренінгу учасники отримають: інформацію про причини виникнення конфліктів в педагогічному колективі; допомогу у виборі правильної лінії поведінки для запобігання конфлікту та виходу з нього, якщо він стався; практичні навички безконфліктного спілкування, посередництва в конфліктах. Тренінг допоможе розвинути комунікативні навички, терпимість, толерантність у ставленні до людей; відповідальність та обов'язковість; визнання права особистості на самостійність і незалежність. Отримані знання дозволять: сформувати вміння доказово, аргументовано викладати свою точку зору, зберігати витримку і спокій, сприймати критику, з повагою ставитися до думки опонента; впроваджувати елементи естетичного виховання, культури мовлення і культури спілкування; згуртувати педагогічний колектив. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
63 Тренінг організаційного розвитку закладу освіти (в контексті реформування освітньої галузі) 16 керівники закладів освіти Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти; Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 рр. (Розділ 4, Проект " Інновації в освіті") Перцова Н.І. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Тренінг організаційного розвитку (тренінг управління змінами) спрямований на формування професійних управлінських навичок щодо розвитку закладу освіти в умовах реформування освітньої галузі в Україні. Необхідність планування цілеспрямованих змін, впровадження відповідних інновацій вимагають оволодіння керівниками освітніх закладів знаннями і уміннями, необхідними для управління процесами організаційних змін, спрямованими на забезпечення ефективної освітньої діяльності закладу. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
64 Сучасні моделі управління закладами освіти в умовах автономії 16 Керівники закладів освіти всіх типів Закон України "Про освіту"(Р.ІІІ,ст.22-23); Концепція
реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти "Нова українська школа"
на період до 2029 року,схвалена Розпорядженням КМУ № 988-р від 14.12.16 року
(децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи); Концептуальні засади рефорування загальної середньої освіти (р.7"Автономія школи і якість освіти").
Ястребова В.Я. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Учасники тренінгу проаналізують існуючі в світовому менеджменті моделі управління,визначать переваги та недоліки різних моделей управління закладами освіти в умовах децентралізації освіти та автономії закладів освіти,будуть мати можливість ознайомитись із різними теоріями моделювання організацій майбутнього. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
65 Креативний менеджмент 16 Керівники закладів освіти всіх типів Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти (Формула випускника: Особистість, Інноватор, Патріот). Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 рр.Р.4."Проект інновації в освіті" (цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику діяльності закладів освіти області наукових досліджень, оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів задля істотного поліпшення результатів освітньої діяльності, формування якісно іншої педагогічної практики; зростання особистісного потенціалу суб’єктів освітнього процесу). Ястребова В.Я. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Не можна впроваджувати інновації в освіті,користуючись стандартами та шаблонами управління,набутими в минулому досвіді.Тренінг має на меті вихід "за межі" та подолання управлінських стереотипів,опанування креативними методиками прийняття управлінських рішень. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
66 Інноваційні технології управління освітніми проектами 16 Керівники закладів освіти всіх типів,менеджери проектів Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 рр. Р.4."Проект інновації в освіті "(цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику діяльності закладів освіти області наукових досліджень, оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів задля істотного поліпшення результатів освітньої діяльності, формування якісно іншої педагогічної практики; зростання особистісного потенціалу суб’єктів освітнього процесу). Ястребова В.Я. Бабко Т.М. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Крім класичного(каскадного )метода управління освітніми проектами,яким вже оволоділи керівники закладів освіти,освітяни, які виявлять бажання взяти участь в цьому тренінгу ,зможуть опанувати інноваційні технології проектного менеджменту(Six Sigma,Kanban,Scrum ),адаптованими до особливостей освітніх проектів.Крім керівників закладів освіти, у тренінгу можуть взяти участь керівники освітніх проектів. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
67 Архітектура та дизайн сучасного освітнього простору 16 Керівники закладів освіти всіх типів Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 13.12.2017 №903-р, Наказ МОН "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи" від 23.03.2018 №283 Гура Т.Є., Афанасьєва Т.О. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Програма тренінгу передбачає розвиток професійних умінь фахівців з проектування простору закладу освіти за принципами: сучасної вікової, педагогічної та соціальної психології, нейропсихології,екології, ергономіки та інтегрувального дизайну. Учасники опанують методиками комплексної оцінки якості освітнього середовища згідно з вітчизняними нормативно-правовими вимогами та світовими моделями найефективніших шкіл сучасності. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
68 Сучасні методи та форми профорієнтаційної роботи в школі 24 Вчителі, що викладають профорієнтаційні курси; психологи Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 13.12.2017 №903-р, Наказ МОН "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи" від 23.03.2018 №283 (п.18.1 "розроблення засобів професійної орієнтації базової та профільної школи"). Бабко Т.М. Житова О.Ф. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Програма тренінгу передбачає розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників у здійсненні профорієнтаційної діяльності з учнями, зокрема застосування активізуючих профорієнтаційних опитувальників, профорієнтаційних ігор та ігрових вправ, основ здійснення фасилітативної профконсультативної допомоги. У результаті проходження тренінгу учасники зможуть збагатити свою методичну скарбницю методів та сучасних форм профорієнтаційної роботи з учнями, які можна застосувати не лише під час ведення профорієнтаційного курсу «Людина і світ професій» (8-9 кл.), а й під час проведення класних годин та батьківських зборів профорієнтаційного характеру. Категорія учасників: педагогічні працівники, що викладають профорієнтаційні курси за вибором; психологи освітніх закладів; класні керівники учнів основної та старшої школи. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
69 Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція (тренінговий курс з питань протидії торгівлі людьми) 16 Працівники психологічної служби Постанова КабМіну України №111 від 24.02.2016; План заходів МОН щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затверджений наказом від 08.04.2016 №405; ст. 7, 9, 20-24 Закону України " Про протидію торгівлі людьми" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.173). Чемодурова Ю.М. Величко І.А. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Зміст програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» акцентовано на формуванні життєвих навичок, що є підґрунтям адаптивної позитивної поведінки людини, таких як: спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей тощо. Досягнення означених цілей можливе через активне визначення людиною власної системи цінностей, що проявляється у її системі ставлень. В основі програми закладено чотири базові компоненти розвитку та становлення особистості: ставлення до себе (особистісне самовизначення); ставлення до інших (самовизначення у сфері комунікації); ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення); ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення). Відповідно, програма розрахована на роботу за зазначеними модулями з учнями 7, 8, 9, 10, 11-х класів, отримала схвалення Міністерства освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти (протокол № 3 від 06.09.2011 р.) Реєстрація на тренінги кафедри МОП
70 Профілактика та корекція професійних деформацій особистості 16 Працівники психологічної служби Закону України «Про освіту» (2017), Концепції Нової української школи, Положення про психологічну службу (Наказ МОН № 509 від 22.05.2018); Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 13.12.2017 №903-р, Чемодурова Ю.М. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Метою тренінгу є формування адекватних уявлень про вплив професійної психологічної діяльності на особистість практичного психолога,підвищення рівня його аутопсихологічної компетентності та стресостійкості,формування необхідних умінь і навичок з профілактики і корекції різних форм професійно обумовлених особистісних деформацій і деструкцій. В результаті проходження тренінгу навчитесь діагностувати, формулювати й інтерпретувати проблеми особистісно-професійного розвитку фахівця-психолога, різні професійно обумовлені особистісні деструкції (кризи, деформації, «синдром емоційного вигорання»); оволодієте основними методами, техніками, прийомами профілактики та корекції професійних деформацій, підвищення стресостійкості особистості Реєстрація на тренінги кафедри МОП
71 Педагогічний мінімум 40 педагогічні працівники Запорізького авіаційного коледжу ім. О.Г. Івченка Лист-клопотання від 06.09.2018 №02-09/434 від адміністації Запорізького авіаційного коледжу ім. О.Г.Івченка про проведення КЗ "ЗОІППО" ЗОР курсів підвищення кваліфікації (педагогічний мінімум) педагогічних працівників коледжу у 2019 році. викладачі кафедри менеджменту освіти та психології Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Група сформована на основі Листа-клопотання Реєстрація на тренінги кафедри МОП
72 Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації 16 практичні психологи, соціальні педагоги, заступники директорів, методисти, вчителі Лист МОН про впровадження шкільних служб порозуміння у навчальних закладах (28.12.16 №1/9 - 681); Наказ від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України", Положення
про психологічну службу у системі освіти України (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2018 року за № 885/32337) (розділ ІІ, ІІІ); Лист МОН від 07.08.18 № 1/9 - 487"Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р."
Афанасьєва Т.О. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Учасники оволодіють знаннями та навичками конструктивного вирішення конфлікту; ознайомляться із психологічними особливостями поведінки під час конфлікту; навчаться опановувати власні емоції, емоції співрозмовника та будувати ефективне спілкування, визначати стратегії поведінки у конфлікті, зможуть знаходити оптимальне рішення у будь-якій конфліктній ситуації; здобудуть знання щодо особливостей організації та стоврення «Школи порозуміння»; отримають досвід проводити медіацію та техніку «Кола» Реєстрація на тренінги кафедри МОП
73 Підготовка керівників закладів освіти до розробки та проведення тренінгів ("Ефективний тренер") 16 керівники шкіл, члени творчої групи; керівники освітніх закладів, методисти методичних служб Запит керівників освітніх закладів, методистів, які проводять тренінги організаційного розвитку закладу; Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти; Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022рр. (Розділ 4, Проект "Інновації в освіті") Перцова Н.І. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Потужній потенціал тренінгової форми управлінської (методичної) професійної діяльності активно впроваджується в області.Тренінг розрахований на керівників освітніх закладів, методистів, які активно впроваджують тренінговий формат роботи з персоналом (педагогічними колективими), спрямований на розвиток навичок розробки програм тренінгів і їх проведеня, оцінювання результативності. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
74 Впровадження квест-технології в освітній процес 30 Педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 р.р.: проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п.4, п.6, п.8, п.10, п.20. Концепція розвитку педагогічної освіти: п.3.2, п.3.6, п.3.10. Концепція "Нова українська школа": стр. 8, стр.11, стр.15 Сокол І.М. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Слухачі ознайомляться з поняттям квест-технології, розглянуть різні види квестів, навчаться конструювати власні освітні квести та використовувати різні платформи для їх реалізації. Реєстрація на кафедрі ІІТО
75 Сучасні загрози та фейки мережі Інтернет 16 Педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 р.р.: проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п.4, п.6, п.8, п.10, п.20. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні: етап ІІІ. Концепція розвитку педагогічної освіти: п.3.2, п.3.6, п.3.10. Концепція "Нова українська школа": стр. 8, стр.11, стр.15 Сокол І.М. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Слухачі отримають глибокі теоретичні знання щодо поняття безпечного Інтернету; ознайомляться з базовими поняттями «інформаційна безпека», «кібербезпека», «загроза» тощо; попрацюють з верифікацією в Інтернет (фейкові новини, зображення, сайти); розглянуть сучасні загрози «вішинг», «овершерер», «скам» та інші; познайомляться з різними налаштуваннями соціальних мереж, браузеру, електронної пошти. Реєстрація на кафедрі ІІТО
76 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Інформаційна безпека» в курсі інформатики 10-11 класу 30 Вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 р.р.: проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п.4, п.6, п.8, п.10, п.20. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні: етап ІІІ. Концепція розвитку педагогічної освіти: п.3.2, п.3.6, п.3.10. Концепція "Нова українська школа": стр. 8, стр.11, стр.15 Сокол І.М. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Ознайомляться з методикою викладання вибіркового спецкурсу «Інформаційна безпека» в курсі інформатики 10-11 класу; розглянуть базові поняття інформаційної безпеки; попрацюють з практичними роботами щодо налаштування особистого захисту. Реєстрація на кафедрі ІІТО
77 Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності 24 Викладачі Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університетут Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 р.р.: проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п.4, п.6, п.8, п.10, п.20. Концепція розвитку педагогічної освіти: п.3.2, п.3.6, п.3.10. Концепція "Нова українська школа": стр. 8, стр.11, стр.15 Сокол І.М. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очна Слухачі ознайомляться з сервісами для проведення опитування: Kahoot, Plickers, GoPollock, Quizizz та інші; розроблять власні освітні завдання на використання QR-кодів та познайомляться з іншими освітніми сервісами Веб 2.0. Реєстрація на кафедрі ІІТО
78 Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності на базі районів / ОТГ / інтернатів 40 Педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 р.р.: проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п.4, п.6, п.8, п.10, п.20. Концепція розвитку педагогічної освіти: п.3.2, п.3.6, п.3.10. Концепція "Нова українська школа": стр. 8, стр.11, стр.15 Тренери районів / ОТГ / інтернатів Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очна Формування інформаційної культури вчителів, ознайомлення вчителів з соціальними сервісами технологій Веб 2.0 та використання їх в освітній діяльності. Реєстрація на кафедрі ІІТО
79 Хмарні технології в освіті на базі районів / ОТГ / інтернатів 40 Педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 р.р.: проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п.4, п.6, п.8, п.10, п.20. Концепція розвитку педагогічної освіти: п.3.2, п.3.6, п.3.10. Концепція "Нова українська школа": стр. 8, стр.11, стр.15 Тренери районів / ОТГ / інтернатів Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очна Слухачі ознайомляться з можливостями та принципами роботи в умовах сервісів, що входять до складу корпоративних версій хмарних платформ Office365 та GSuite Реєстрація на кафедрі ІІТО
80 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Графічний дизайн» в курсі інформатики 10-11 класу 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в
системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Інформатика - навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту).
Собакар О.О. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Ознайомлення вчителів з історією мистецтва та графічного дизайну; видами і жанрами графіки і графічних технік; роботою зі шрифтами, типографікою, використанням зображень;можливостями комп’ютерних програм, демонструючи очевидні переваги використання комп’ютерних технологій графічного дизайну . Реєстрація на кафедрі ІІТО
81 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Комп'ютерна анімація» в курсі інформатики 10-11 класу 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в
системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Інформатика - навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту).
Швець Ю.О. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Надання вчителям інформатики базових теоретичних знань та практичних навичок з основ комп’ютерної анімації та застосування програмних систем для її створення. Реєстрація на кафедрі ІІТО
82 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Тривимірне моделювання» в курсі інформатики 10-11 класу 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в
системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Інформатика - навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту).
Рабешко В.В. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Ознайомлення вчителів інформатики з базовими теоретичними положеннями та надання практичних навичок з основ тривимірного моделювання та застосування програмних систем для створення тривимірних моделей. Реєстрація на кафедрі ІІТО
83 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Математичні основи інформатики» в курсі інформатики 10-11 класу 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в
системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Інформатика - навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту).
Давидовський М.В. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Мета тренінгу – надання вчителям інформатики базових теоретичних знань та практичних навичок з математичних основ інформатики – ознайомлення вчителів інформатики з фундаментальними поняттями, основними визначеннями і математичними методами інформатики. Навчальний план тренінгу складається з чотирьох модулів: Системи числення, Подання даних у комп'ютері, Математична логіка та Основи теорії інформації. Реєстрація на кафедрі ІІТО
84 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Веб-технології» в курсі інформатики 10-11 класу 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в
системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Інформатика - навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту).
Давидовський М.В. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Мета тренінгу - опанування учасниками тренінгу базовими знаннями з сучасних веб-технологій; надання учасникам практичних навичок створення веб-сайтів за допомогою HTML, CSS та JavaScript; ознайомлення з новітніми підходами до веб-дизайну, адаптивної верстки веб-сторінок, створення форм та валідації даних; формування інформаційної культури вчителів. Основні завдання тренінгу - підготовка вчителів інформатики до викладання нових навчальних програм з інформатики; отримання теоретичних знань з основ веб-технологій, веб-дизайну та веб-програмування; отримання практичних навичок з розробки веб-сайтів. Реєстрація на кафедрі ІІТО
85 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Основи електронного документообігу» в курсі інформатики 10-11 класу 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в
системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Інформатика - навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту).
Собакар О.О. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Формування вмінь автоматизації роботи з документами, процесів їх реєстрації, заповнення кодованих реквізитів реєстраційних та контрольних карток з використанням класифікаторів і довідників; аналізу наявних систем електронного документообігу; визначення основних переваг електронного документообігу як елемента електронного урядування Реєстрація на кафедрі ІІТО
86 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Бази даних» в курсі інформатики 10-11 класу 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в
системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Інформатика - навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту).
Швець Ю.О. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Надання вчителям інформатики базових теоретичних знань та практичних навичок з основ проектування баз даних та застосування програмних систем для їх створення і ведення. Реєстрація на кафедрі ІІТО
87 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Формальна логіка» в курсі інформатики 10-11 класу 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в
системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Інформатика - навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту).
Стадниченко К.В. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Вчителі інформатики отримають базові теоретичні знання та практичні навички з формальної
логіки: розуміння сутності базових понять формальної логіки та їх взаємозв’язку; будування, перетворення та застосування логічних форм; розв’язання окремих класів логічних задач
Реєстрація на кафедрі ІІТО
88 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Комп'ютерна музика та цифрова обробка звуку» в курсі інформатики 10-11 класу 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в
системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Інформатика - навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту).
Олійник Ю.І. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації звукової інформації. Опанування нових технологій у професійній сфері, застосування новітніх інформаційних технологій в професійній діяльності вчителя природничо-математичного циклу. Результатами навчання за програмою кожним слухачем є: вміння розробляти дидактичні та методичні матеріали, набуття навичок створення та опрацювання цифрового звуку, створення та публікація звукових композицій. Реєстрація на кафедрі ІІТО
89 Методика викладання вибіркового спецкурсу «Креативне програмування» в курсі інформатики 10-11 класу 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в
системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Інформатика - навчальна програма вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту).
Швець Ю.О. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Учасники тренінгу познайомляться з мовою програмування Processing та отримають навички її використання для створення різноманітних графічних дизайнерських рішень. Реєстрація на кафедрі ІІТО
90 Формування інформаційно-цифрової компетентності молодшого школяра в Новій українській школі 24 педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів»; концепція «Нова українська школа»; Концепція розвитку педагогічної освіти Собакар О.О.
Іванісова С.І.
Кафедра початкової освіти
Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очна Формування у вчителів здатності до вирішення проблем із використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту; безпечна та відповідальна діяльність в інформаційному суспільстві. Курс розраховано на категорію слухачів, які викладають чи планують викладати інтегрований курс «Я досліджую світ», освітня галузь “Інформатична” та предмет “Інформатика”. Вчителі повинні володіти базовими знаннями змістової частини курсу “Інформатика” та комп’ютерними навичками на рівні впевненого користувача.
Учасники ознайомляться з методикою формування спеціальних умінь учнів (технічних, телекомунікаційних, алгоритмічних) та з конструюванням уроку інформатики в початковій школі
Реєстрація на кафедрі ІІТО
91 Використання конструкторів Lego з робототехніки у навчальному процесі в контексті STEM-освіти 24 вчителі інформатики, природничо-математичних та технологічних дисциплін Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання запровадження інноваційних моделей освіти на основі
концепції STEM-освіти (розділ ІІІ, п.3, пп. 8, 9).
Гезалова М. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очна Учасники тренінгу отримають практичні навички використання конструкторів Lego з робототехніки у навчальному процесі. Реєстрація на кафедрі ІІТО
92 Інформаційно-комунікаційне освітнє середовище початкової школи 24 вчителі початкових класів Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів»; концепція «Нова українська школа»; Концепція розвитку педагогічної освіти Собакар О.О.
Іванісова С.І.
Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очна Формування в учителів початкової школи теоретико-методичної бази знань зі створення та
раціонального використання в професійній діяльності інформаційно-комунікаційного середовища,
розвиток мотивації всіх учасників до професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань
тренінгу. Учасники навчаться створювати інтерактивне середовище в роботі з молодшими школярами; власний сайт за допомогою Google Sites оновлена версія та отримають практичні навички використання Інтернет-сервісів у роботі вчителя початкової школи
Реєстрація на кафедрі ІІТО
93 Використання інтерактивних засобів навчання 30 педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів»; Концепція розвитку педагогічної освіти Стадниченко К.В.,
Грицанюк Д.Г.,
Циммерман О.В.
Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Слухачі ознайомляться: з видами інтерактивних засобів навчання та їх технічними характеристиками; з видами спеціалізованого ПЗ для інтерактивних засобів навчання, особливостями його використання; з особливостями роботи з інтерактивними засобами навчання;  
з базовими засадами підготовки уроку з використанням інтерактивних засобів навчання.
Реєстрація на кафедрі ІІТО
94 Розробка електронного освітнього контенту 30 педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів»; Концепція розвитку педагогічної освіти Стадниченко К.В. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Учасники отримають інформацію та базові навички з розробки освітнього електронного контенту (інформаційні та дидактичні матеріали, інтерактивні матеріали, матеріали для організації зворотнього зв’язку тощо), а також дізнаються про методичні засади створення такого контенту. Реєстрація на кафедрі ІІТО
95 Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку 30 педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів»; Концепція розвитку педагогічної освіти Стадниченко К.В. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Учасники отримають базову інформацію про різні способи організації доступу до електронного навчального контенту та інструменти його впорядкування - веб-ресурси вчителя у вигляді блогу/сайту, ментальної карти, інтерактивної онлайн-презентації, онлайн-стіни та ін. Учасники дізнаються про методичні засади використання різних способів упорядкування контенту та матимуть змогу їх порівняти. Реєстрація на кафедрі ІІТО
96 Методика викладання спецкурсу "Основи інженерної графіки" 30 вчителі інформатики, креслення Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів»; Концепція розвитку педагогічної освіти Стадниченко К.В.,
Башкардіна О.П.
Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Вчителі отримають базові теоретичні відомості та початкові практичні навички
з основ інженерної графіки: розуміння сутності базових
понять інженерної графіки та їх взаємозв’язку; будування, читання та
перетворення графічних форм; побудова комп’ютерних креслень.
Реєстрація на кафедрі ІІТО
97 Використання хмарних сервісів для навчання в умовах персонального аккаунта 30 педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання запровадження інноваційних моделей освіти на основі концепції STEM-освіти. Стадниченко К.В. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Слухачі ознайомляться з можливостями та принципами роботи в умовах сервісів, що входять до складу персональних версій хмарних платформ Office365 та Google. Реєстрація на кафедрі ІІТО
98 Використання креативного програмування в предметах художньо-естетичного циклу 30 вчителі предметів художньо-естетичного циклу Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8).
Швець Ю.О. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Учасники тренінгу познайомляться з мовою програмування Processing та отримають навички її використання для створення різноманітних графічних дизайнерських рішень. Реєстрація на кафедрі ІІТО
99 Основи кібербезпеки 30 педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в cистемі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8).
Полякова Н.П. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Окрім сертифіката Академії Cisco викладач отримує права інструктора для викладання, надання доступу до інтерактивних матеріалів курсу дітям. Реєстрація на кафедрі ІІТО
100 Основи Інтернету речей 30 педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних
предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8).
Полякова Н.П. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Тренінг побудовано на основі використання симулятора Packet Tracer, Учасники тренінгу отримають сертифікат Академії Cisco та права інструктора для викладання курсу дітям і доступу до інтерактивних матеріалів курсу. Реєстрація на кафедрі ІІТО
101 Основи апаратного та програмного забезпечення ПК 30 вчителі інформатики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», захід розробки і запровадження методичних тренінгів з актуальних проблем викладання навчальних предметів у профільній школі (розділ ІІІ, п.3, пп. 8). Полякова Н.П. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Окрім сертифіката Академії Cisco викладач отримує права інструктора для викладання, надання доступу до інтерактивних матеріалів курсу дітям. Реєстрація на кафедрі ІІТО
102 Використання платформи Moodle у навчальному процесі 30 педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», захід неперервного підвищення кваліфікації педагогів в області інформаційно-комунікаційних технологій (розділ ІІІ, п.3, пп. 10). Швець Ю.О. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Надання учасникам тренінгу навичок створення електронних навчальних курсів засобами системи управління навчанням Moodle та їх практичного використання у навчальному процесі. Реєстрація на кафедрі ІІТО
103 Моделювання уроку української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку цифрового освітнього середовища 24 Учителі української мови та літератури Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Закон України «Про освіту», Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей», Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, проект Концептуальних засад розвитку електронної освіти в Україні, Програма розвитку й функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки; накази Департаменту освіти і науки ЗОДА від 09.06. 2015 № 0355 «Про підготовку до дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища», від 19.10. 2015 № 02-17/1100 «Про впровадження інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища», від 03.06. 2016 № 0418 «Про впровадження інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища»; План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903; наказ Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник»; наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2018 № 776 «Про затвердженння Концепції розвитку педагогічної освіти»; Корицька Г.Р. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Організація діяльності на тренінгу передбачає очну форму навчання. Її зміст реалізується у процесі фронтальних і групових занять, індивідуальної самостійної роботи педагогів. Відбувається формування професійної компетентності вчителя української в умовах розвитку цифрового освітнього середовища. Учителі набувають вмінь і навичок моделювати урок української мови на засадах діяльнісного підходу, використовуючи сучасний цифровий інструментарій. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
104 Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови засобами веб-квест технології 30 Учителі української мови та літератури Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Закон України «Про освіту», Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей», Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, проект Концептуальних засад розвитку електронної освіти в Україні, Програма розвитку й функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки; накази Департаменту освіти і науки ЗОДА від 09.06. 2015 № 0355 «Про підготовку до дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища», від 19.10. 2015 № 02-17/1100 «Про впровадження інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища», від 03.06. 2016 № 0418 «Про впровадження інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища»; План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903; наказ Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник»; наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2018 № 776 «Про затвердженння Концепції розвитку педагогічної освіти»; Корицька Г.Р. Подлєсна І.С. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очно-дистанційна Організація діяльності на тренінгу передбачає очно-дистанційну форми навчання. Її зміст реалізується у процесі фронтальних і групових занять, індивідуальної самостійної роботи педагогів. Відбувається формування професійної компетентності вчителя-філолога в умовах розвитку інформаційного суспільства. Учителі набувають умінь і навичок щодо організації проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів засобами веб-квест технології. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
105 Навчаємо української: простір цифрових можливостей 24 Учителі української мови та літератури Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Закон України «Про освіту», Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей», Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, проект Концептуальних засад розвитку електронної освіти в Україні, Програма розвитку й функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки; накази Департаменту освіти і науки ЗОДА від 09.06. 2015 № 0355 «Про підготовку до дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища», від 19.10. 2015 № 02-17/1100 «Про впровадження інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища», від 03.06. 2016 № 0418 «Про впровадження інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища»; План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903; наказ Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник»; наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2018 № 776 «Про затвердженння Концепції розвитку педагогічної освіти»; Корицька Г.Р. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Організація діяльності на тренінгу передбачає очну форму навчання. Її зміст реалізується у процесі фронтальних і групових занять, індивідуальної самостійної роботи педагогів. Відбувається формування професійної компетентності вчителя-філолога в умовах розвитку інформаційного суспільства. Педагоги пізнаватимуть цифровий інструментарій, моделюватимуть освітні веб-майданчики, електронний контент. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
106 Методика моделювання навчально-методичного електронного посібника «Українська на щодень» 24 Учителі української мови та літератури Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Закон України «Про освіту», Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей», Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, проект Концептуальних засад розвитку електронної освіти в Україні, Програма розвитку й функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки; накази Департаменту освіти і науки ЗОДА від 09.06. 2015 № 0355 «Про підготовку до дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища», від 19.10. 2015 № 02-17/1100 «Про впровадження інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища», від 03.06. 2016 № 0418 «Про впровадження інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища»; План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903; наказ Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник»; наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2018 № 776 «Про затвердженння Концепції розвитку педагогічної освіти»; Корицька Г.Р. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Організація діяльності на тренінгу передбачає очну форму навчання. Її зміст реалізується у процесі фронтальних і групових занять, індивідуальної самостійної роботи педагогів. Відбувається формування професійної компетентності вчителя-предметника. Слухачам курсу надається можливість моделювати навчально-методичний електронний посібник «Українська на щодень» на засадах цифрової лінгводидактики. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
107 Українськомовна студія (для викладачів) 70 Викладачі ЗОІППО   Корчева Л.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Мета тренінгу полягає у формуванні компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої особистості. Передбачено реалізацію таких завдань: формування стійкої мотивації та свідомого прагнення до вивчення української мови; мотивація до професійного розвитку та саморозвитку; формування в слухачів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування з дотриманням норм українського етикету; ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних і правописних умінь та навичок; формування вмінь розрізняти, аналізувати та класифікувати мовні факти, оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності ситуації та сфери спілкування; без реєстрації
108 Технології навчання ХХІ століття: особливості застосування в українській школі 24 Учителі історії та правознавства, учителі курсу громадянська освіта Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказ МОН № 629 від 21.05.2014 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України», Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2018 № 776 «Про затвердженння Концепції розвитку педагогічної освіти»; Концепція впровадження медіаосвіти в Україні Сирцова О.М., Курінна А.Ф., Сокол І.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна   Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
109 Злочини проти людяності: особливості викладання історії Голокосту в закладах освіти 16 Вчителі історії та правознавства, заступники директорів з виховної роботи Лист МОНУ № 1/9-415 від 03 липня 2018 року Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти
навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році (щодо відзначення роковин)
Сирцова О.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна   Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
110 Злочини проти людяності: особливості викладання історії Голокосту в закладах освіти (на базі м. Мелітополь) 8 Вчителі історії та правознавства, заступники директорів з виховної роботи Лист МОНУ № 1/9-415 від 03 липня 2018 року Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році Сирцова О.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна   клопотання відділу освіти
111 Інтернет-сервіси в роботі вчителя історії та правознавства 24 Учителі історії та правознавства, курсу громадянська освіта Наказ МОН № 629 від 21.05.2014 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепція нової української школи. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2018 № 776 «Про затвердженння Концепції розвитку педагогічної освіти»; Концепція впровадження медіаосвіти в Україні Сирцова О.М., Сокол І.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Учасники тренінгу ознайомляться з можливостями використання хмарних технологій у навчанні історії та правознавства; відпрацюють навички роботи з Office 365, G Suit, сервісами для створення дидактичного матеріалу (створення інтерактивних вправ, карт знань, хмари слів, онлайн кросвордів, пазлів, ребусів, QR-кодів, інфографіки, онлайн вікторин) та підтримки навчальної взаємодії (віртуальні дошки, закладки тощо). Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
112 Розвиток креативності педагогічних працівників 24 Вчителі іноземних мов Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2017 року № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році», Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітьної програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36, Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 рр. Берегова О.А. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Учасники тренінгу ознайомляться з основними поняттями, принципами, видами, етапами розвитку креативності; відпрацюють методи розвитку креативності; спроектують створення умов для розробки проекту розвитку креативності особистості. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
113 Методологія CLIL у практиці багатомовної освіти 8 Педагогічні працівники будь-якої категорії Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2017 року № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році», Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітьної програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36, Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 рр. Проект «Інновації в сучасній освіті» (п.5 Сприяти впровадженню та реалізації національного пілотного Проекту
з розвитку багатомовної освіти).
Берегова О.А. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Завданнями тренінгу є удосконалення вмінь та навичок вчителів використовувати методику CLIL; планування та організація навчального матеріалу; евалюації та оцінювання навчальних досягнень учнів та керування власним професійним розвитком. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
114 Як визначити фейк серед інтернет-ресурсів (Медіаграмотність вчителя) 16 Учителі історії та правознавства, курсу громадянська освіта Концепція нової української, школи Концепція впровадження медіаосвіти в Україні Сирцова О.М., Сокол І.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Учасники тренінгу зможуть ознайомитися з поняттями фейк, маніпуляція, маніпулятивні технології; відпрацюють навички застосування різних інструментів з виявлення фейкових зображень, новин, відеоматеріалів, акаунтів; навчаться оформлювати інтернет-джерела згідно вимог. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
115 Відеосервіси в роботі вчителя-мовника 24 Учителі зарубіжної літератури, російської мови та літератури Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2017 року № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році», Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітьної програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36, Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» Путій Т.М., Стадниченко К.В. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Розвиток та вдосконалення інформаційно-технологічних умінь учителів щодо створення та використання освітніх інформатичних продуктів. Застосування відео сервісів у професійній діяльності вчителя-мовника. Технологія створення власних відеоматеріалів за предметним спрямуванням, розміщення їх для публічного доступу. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
116 Інструменти feedback (зворотнього зв'язку) в навчальному процесі 24 Учителі зарубіжної літератури, російської мови та літератури Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2017 року № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році», Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітьної програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36, Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» Путій Т.М., Стадниченко К.В. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Feedback (зворотній зв'язок) та його роль в процесі навчання. функції зворотного зв’язку, його спрямованість. Ознаки успішного зворотного зв’язку. Сучасні форми та способи контролю і оцінки якості навчання. Голосування, опитування, тестування. Інструментальні ІТ-засоби забезпечення feedbakу: огляд та робота з ними. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
117 Веб-інструментарій учителя-мовника 24 Учителі зарубіжної літератури, російської мови та літератури Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2017 року № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році», Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітьної програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36, Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 рр. Путій Т.М., Стадніченко К.В. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Робота з сучасними сервісами Веб 2.0. Google-сервіси. Блоги: створення, ведення та адміністрування. LearningApps.org - онлайн-сервіс для створення інтерактивних вправ Iнфографіка на уроці української як метод візуалізації. Карти знань. Хмари слів. Відеосервіс: Youtube Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
118 Дидактичне наповнення програми інтегрованого курсу «Російська мова та література» для 10-11 класів 16 Учителі російської мови та літератури Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2017 року № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році», Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітьної програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36, Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 рр. Путій Т.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Підходи до планування навчального матеріалу, які дозволять створити в учнів цілісне уявлення про світ; про шкільні курси мови та літератури як про взаємозалежні системи. Конструювання дидактичної складової курсу, оволодіння методами здійснення комплексного філологічного аналізу; поєднання у створюваних викладачами дидактичних матеріалах розгляду зображальних засобів літературних текстів з роботою щодо збагачення, вдосконалення мовлення учнів; організації роботи з удосконалення читання. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
119 Гра як система, підхід та інструмент, який працює сьогодні (зокрема гра з конструктором LEGO) 16 Вчителі іноземних мов Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа " від 13.12.2017 №903-р, Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36 Берегова О.А. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Впровадження компетентнісного навчання на уроках іноземної мови за допомогою LEGO, що спрямоване на формування у школярів комунікативної компетентності. Це сприятиме активізації навчально-пізнавальної діяльності, спонукатиме до розвитку критичного мислення, формуванню позитивного досвіду. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
120 Особливості запровадження наскрізних ліній на уроках української літератури (5-9 класи) 24 Учителі української мови та літератури Концепція нової української школи. -Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07. 2018 № 776 «Про затвердженння Концепції розвитку педагогічної освіти»; Українська література, 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К. : Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Шацька Н.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Конструювання дидактичної складової курсу, оволодіння методами здійснення комплексного філологічного аналізу; поєднання у створюваних викладачами дидактичних матеріалах розгляду зображальних засобів літературних текстів з роботою щодо збагачення, вдосконалення мовлення учнів; організації роботи з удосконалення читання. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
121 Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (формувальне та стимулююче) згідно вимог НУШ. 16 Вчителі англійської мови Накази МОН України від 15.01.2018 №34 "Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи", від 27.02.2018 №34 "Про організацію та проведення підготовки вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році відповідно до Концепції "Нова українська школа" з метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів іноземних мов. Халемендик Н.П. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна   Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
122 Навчаємо писати есе 16 Учителі російської мови та літератури Нова програма інтегрованого курсу «Російська мова і література» для 10 - 11 класів,
Лист МОН України від 22.08.2018 р. № 2_2-2189 "Щодо оцінювання з інтегрованого курсу "Мова та література корінного народу, національної меншини".
Путій Т.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Необхідність заміни традиційного твору на більш сучасний, який відповідає вимогам та темпам сьогодення. Есе як дієвий засіб, який розкриває здібності й можливості кожного школяра та заохочує його до написання власних висловлювань. Особливості та визначальні риси есе як жанру учнівської творчості. Методика підготовки учнів до написання есе. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
123 Актуальні питання змісту та методики викладання шкільного курсу "Громадянська освіта" 24 Учителі історії та правознавства, курсу громадянська освіта Програма курсу "Громадянська освіта" (інтегрований курс), 10 кл. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. Сирцова О.М., В.В. Лісіцин Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Учасники тренінгу ознайомляться з теоретичними засадами питань сутності та складових громадянської компетентності, формування особистості та її ідентичності, взаємодії громадян і держави в досягненні суспільного добробуту, характеристикою розробки та реалізації навчального проекту; відпрацюють навички проведення практичних робіт, формулювання проблемних та ключових питань в межах проектної технології, визначення маніпулятивного впливу медіа та аналізу медіатексту, застосування ігрових технологій та тренінгових вправ на уроках курсу "Громадянська освіта", розробки факторно-критеріальної моделі оцінки сформованості громадянської компетентності учнів (як засобу оцінювання ефективності реалізації змісту курсу). Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
124 Супровід освітньої діяльності засобами Google Класу 24 Учителі зарубіжної літератури, російської мови та літератури Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів»; Концепція розвитку педагогічної освіти Путій Т.М., Стадниченко К.В. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Загальні підходи до використання мережі Google +, основні види комунікації в мережі. Створення структури мережі. Пошук та приєднання до вже створених освітніх мереж. Реєстрація класу. Взаємодія з учнями. Надання та перевірка вправ. Керування класом. Створення власних курсів. Можливості колективної онлайн роботи з учнями. Особливості колективної роботи з текстовим документом, електронною таблицею, презентацією. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
125 Засоби розвитку логічного мислення та креативності учнів на уроках суспільствознавчих дисциплін 16 Учителі історії та правознавства, курсу громадянська освіта Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа " від 13.12.2017 №903-р, Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 рр. Сирцова О.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна   Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
126 Англійська мова в Новій українській школі 24 Учителі англійської мови, які навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 н.р. відповідно до Концепції «Нова українська школа» Накази МОН України від 15.01.2018 №34 "Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи", від 27.02.2018 №34 "Про організацію та проведення підготовки вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році відповідно до Концепції "Нова українська школа" з метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів іноземних мов. Тренери - агенти змін Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна   Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
127 Сучасні технології освіти: змішане навчання 24 вчителі ЗНЗ (середньої та старшої школи) КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ МОН 27/10/2016 с.28 "Новий базовий Закон “Про освіту” вперше запроваджує на законодавчому рівні розмаїття форм здобуття освіти. Законопроект
передбачає дистанційну, мережеву, змішану форми здобуття осві- ти в інституціях, екстернатну і сімейну (домашню) форми індиві- дуальної освіти, педагогічний патронат з належним визнанням результатів такого навчання" http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konc...
Васильченко Л.В. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Основні завдання тренінгу
• Надати теоретичні знання педагогам щодо використання технології змішаного навчання;
• Ознайомити з моделями змішаного навчання;
• Сформувати вміння вчителя визначати чіткі критерії дидактичної та компетентнісної складової навчально-виховної діяльності вчителя та учня в умовах технології змішаного навчання.
• Допомогти в освоєнні нових інтелектуальних інструментів, педагогічних і інформаційних технологій, впровадженні необхідних змін у навчально-виховний процес в ІКТ – наповненому середовищі;
• Формувати навички самостійного і критичного мислення, системного педагогічного аналізу;
• Створити умови для вдосконалення вмінь вчителів здійснювати інтегровану практико-теоретичну професійну діяльність, що сприятиме формуванню інноваційного освітнього простору за логікою варіативного розвитку мотиваційно-смислової освіти.
Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
128 Проведення фізичного експерименту засобами цифрових лабораторій 24 вчителі фізики та астрономії, природничі науки КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ; Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки Васильченко Л.В., 2 тренер - викладач ЗНЗ на базі якого встановлено обладнання Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Основні завдання тренінгу
• Надати теоретичні та практичні знання педагогам щодо використання сучасного обладнання для проведення фізичного експерименту;
• Ознайомити з моделями сучасного фізичного експерименту;
• Сформувати вміння вчителя визначати чіткі критерії дидактичної та компетентнісної складової навчально-виховної діяльності вчителя та учня в умовах проведення ссучасного фізичного експерименту.
• Допомогти в освоєнні нових інтелектуальних інструментів, педагогічних і інформаційних технологій, впровадженні необхідних змін у навчально-виховний процес в ІКТ – наповненому середовищі;
• Формувати навички самостійного і критичного мислення, системного педагогічного аналізу;
• Створити умови для вдосконалення вмінь вчителів здійснювати інтегровану практико-теоретичну професійну діяльність, що сприятиме формуванню інноваційного освітнього простору за логікою варіативного розвитку мотиваційно-смислової освіти.
Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
129 Розробка навчально-методичного комплексу інтегрованого курсу "Природничі науки" (11 клас) 40 вчителі природничого циклу шкільних предметів Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 № 559-р «Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 17», наказ МОН від 03.08.2018 № 863 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки» Васильченко Л.В. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Актуальність програми зумовлена тим, що інтегровані курси з природничих предметів вперше впроваджується в освітній процес, і в професійній педагогічній освіті до цього часу не здійснювалася фахова підготовка вчителів, котрі могли б викладати такий курс. Зміст навчальної програми підготовки вчителів охоплює навчально-методичні питання, щоб забезпечити фахову підготовку вчителів для його експериментального впровадження з 2018-2019 н.р.
Цільовою аудиторією є вчителі природничо-математичного циклу шкільних предметів закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності.
Програма спрямована на:
 стимулювання добровільного та цілеспрямованого підвищення рівня професійної компетентності вчителів;
 ознайомлення із сучасним станом розвитку відповідних галузей природничих наук;
 модернізації професійної майстерності вчителів, розвитку творчої педагогічної ініціативи та підвищення якості навчально-виховного процесу на уроках інтегрованого курсу природничих наук.
Програма передбачає обов’язкову і вибіркову частини.
Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
130 Програмне моделювання фізичних явищ та візуалізація рішення фізичних задач 24 вчителі фізики та інформатики Додаток до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 19.07.2018 № 22.1/10-2573 «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік» Васильченко Л.В., Іванов С.А. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Метою тренінгу є ознайомлення вчителів фізики та астрономії з програмним забезпеченням моделювання фізичних явищ та візуалізації рішення фізичних задач; навчити використовувати програмне забезпечення для роботи з обдарованими та здібними учнями; розробити шаблони фізичних задач у різних середовищах. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
131 Сучасні підходи до викладання астрономії 24 вчителі фізики та астрономії, природничі науки КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
Наказ МОН №696 від 26.06.2018 року
Васильченко Л.В., Стаценко М.І. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Основні завдання тренінгу спрямовані на: ознайомлення вчителів з методикою розвитку талантів учнів в області астрономії та астрофізики та актуальними формами роботи зі здібними учнями; ознайомлення з діючими навчальними програми підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з астрономії; ознайомленням вчителів з актуальними проблемами, складними теоретичними та методичними питаннями, які включені до програми; ознайомлення із завданнями ІІ, ІІІ, ІVетапів Всеукраїнських олімпіад з астрономії; узагальнення власного досвіду роботи з обдарованою та талановитою молоддю. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
132 Практикум з розв’язування олімпіадних завдань 24 вчителі фізики та астрономії, природничі науки КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
Наказ МОН №696 від 26.06.2018 року
Васильченко Л.В., Андрєєв А.В. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Основні завдання тренінгу спрямовані на: ознайомлення вчителів з методикою розвитку талантів учнів в області фізики та актуальними формами роботи зі здібними учнями; ознайомлення з діючими навчальними програми підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з фізики; ознайомленням вчителів з актуальними проблемами, складними теоретичними та методичними питаннями, які включені до програми; ознайомлення із завданнями ІІ, ІІІ, ІVетапів Всеукраїнських олімпіад з фізики; узагальнення власного досвіду роботи з обдарованою та талановитою молоддю. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
133 Електронні засоби навчання в роботі вчителя екології 24 вчителі, які викладають курс "Екологія" 10-11 клас, "Біологія та екологія" 10-11, курси екологічної спрямованості за вибором КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ; Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки Савіч І.О. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Основні завдання тренінгу полягають в ознайомленні учасників із сучасними електронними засобами навчання, умінні планувати та конструювати власні електронні ресурси та використовувати сучасні платформи для їх реалізації. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
134 Особливості підготовки учнів до олімпіад з хімії 24 вчителі хімії КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ; Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
Наказ МОН №696 від 26.06.2018 року; Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки; Положення
про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних дисциплін
та конкурси фахової майстерності (Наказ МОН № 1099 від 22 вересня 2011 року, змінами, внесеними згідно з Наказами МОН №29 від 16.01.2012, № 360 від 26.03.2012)
Дехтяренко С.Г., Зіброва С.М. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Основні завдання тренінгу спрямовані на: ознайомлення вчителів з методикою розвитку талантів учнів в області хімії та актуальними формами роботи зі здібними учнями; ознайомлення з діючими навчальними програми підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з хімії; ознайомленням вчителів з актуальними проблемами, складними теоретичними і методичними питаннями, які включені до програми; ознайомлення із завданнями ІІ, ІІІ, ІVетапів Всеукраїнських олімпіад з хімії; розроблення методичних рекомендацій що до організації роботи вчителів по підготовці учнів до Всеукраїнських олімпіад з хімії; узагальнення власного досвіду роботи з обдарованою та талановитою молоддю. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
135 Методичний практикум: Стереометрія - побудова перерізів, пошук кутів і відстаней (для вчителів, що викладають математику у старшій школі) 16 вчителі математики Концепція «Нова українська школа». Программа ЗНО з математики. Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (Вектор розвитку "Запорізька область - регіон, який навчається ", проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п. 4; 6) (затверджено рішенням ЗОР №54 від 30.11.2017 р. Склярова І.О. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Тренінг націлений на формування практичних навичок вчителя у розв’язуванні завдань на пошук та обґрунтування: кута між мимобіжними прямими в кубі; кута між прямою і площиною в кубі; кута між площинами в кубі; кутів в чотирикутної піраміді; відстані між прямою і площиною в кубі; відстані між мимобіжними прямими в кубі; відстані між мимобіжними прямими в піраміді; кутів між площинами в многограннику; кутів між площинами в шестикутної піраміди; пошук відстані від точки до площини. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
136 Методичний практикум: Створення дидактичних матеріалів та просторових моделей в інтерактивному середовищі («Живая геометрия», GeoGebra) 16 вчителі математики Концепція «Нова українська школа». Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (Вектор розвитку "Запорізька область - регіон, який навчається ", проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п. 4; 6) (затверджено рішенням ЗОР №54 від 30.11.2017 р. Обласний освітній проект «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» Склярова І.О. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Тренінг націлений на формування практичних навичок вчителя у використанні комп’ютерних моделей у навчальному процесі: створення якісної наочності (малюнки до задач, теорем, вправи на готових кресленнях тощо); засобів для розв’язування планіметричних задач; пошуку шляхів та ідей розв’язання планіметричних задач як на обчислення, так і на доведення; застосовування інтерактивних комп’ютерних моделі, розроблених у середовищі у якості динамічних наочних посібників як для вивчення нового матеріалу, так і з метою повторення та узагальнення; організація евристичного навчання, формування вмінь та навичок дослідницької діяльності, розвитку творчих здібностей дітей; розробка засобів для створення комп’ютерних моделей, призначених для автоматизації обчислень; використання GG як інструмент для створення вправ на готових кресленнях у вигляді інтерактивних комп’ютерних моделей. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
137 Методичний практикум: Олімпіадна математика для 5-6 класів (олімпіадна математика) 16 вчителі математики Концепція «Нова українська школа». Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (Вектор розвитку "Запорізька область - регіон, який навчається ", проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п. 4; 6; проект 5. «Обдарована молодь - майбутнє України», п. 13; 17 ) (затверджено рішенням ЗОР №54 від 30.11.2017 р. Тонне П.М. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Тренінг націлений на методичну допомогу в організація підготовки учнів 5-6 класів до інтелектуальних змагань з математики. Під час тренінгу будуть розглянуті основні групи завдань, що пропонуються учням цієї вікової категорії на олімпіадах та конкурсах з математики Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
138 Методичний практикум: Олімпіадна математика для 7-8 класів (олімпіадна математика) 16 вчителі математики Концепція «Нова українська школа». Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (Вектор розвитку "Запорізька область - регіон, який навчається ", проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п. 4; 6; проект 5. «Обдарована молодь - майбутнє України», п. 13; 17 ) (затверджено рішенням ЗОР №54 від 30.11.2017 р. Тонне П.М. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Тренінг націлений на методичну допомогу в організація підготовки учнів 7-8 класів до інтелектуальних змагань з математики. Під час тренінгу будуть розглянуті основні групи завдань, що пропонуються учням цієї вікової категорії на олімпіадах та конкурсах з математики Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
139 Методичний практикум: Паркети, розрізання, розфарбування (олімпіадна математика) 16 вчителі математики Концепція «Нова українська школа». Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (Вектор розвитку "Запорізька область - регіон, який навчається ", проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п. 4; 6; проект 5. «Обдарована молодь - майбутнє України», п. 13; 17 ) (затверджено рішенням ЗОР №54 від 30.11.2017 р. Тонне П.М. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Для вчителів, що готують учнів до змагань з математики. На тренінгу буде запропоновано розглянути характерні задачі, в яких головна «ідеологія» - техніка комбінаторних підрахунків, а запровадження розфарбування та розрізання лише засіб «ідентифікації» об’єктів цих підрахунків. Буде презентовано авторський підхід щодо класифікації таких задач та розглянуті методичні підходи щодо роботи з цією системою задач з учнями. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
140 Методичний практикум: Ціла та дробова частини числа (олімпіадна математика) 16 вчителі математики Концепція «Нова українська школа». Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (Вектор розвитку "Запорізька область - регіон, який навчається ", проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п. 4; 6; проект 5. «Обдарована молодь - майбутнє України», п. 13; 17 ) (затверджено рішенням ЗОР №54 від 30.11.2017 р. Склярова І.О. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Зміст занять тренінгу націлено на знайомство з властивостями рантьє та мантиси; опанування навичками розв’язування рівнянь та нерівностей зі змінною під знаком «цілої частини» та «дробової частини», загальне уявлення про підходи до застосування розглянутих методів до розв’язування задач та формування практичних навичок вчителя у використанні властивостей, алгоритмів та підходів до розв’язування задач з цілою та дробовою частинами в задачах підвищеної складності. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
141 Методичний практикум: Планіметрія - як навчити учнів розв'язувати задачі (для вчителів, що викладають математику в основній школі) 16 вчителі математики Концепція «Нова українська школа». Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (Вектор розвитку "Запорізька область - регіон, який навчається ", проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п. 4; 6) (затверджено рішенням ЗОР №54 від 30.11.2017 р. Склярова І.О. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Задача може слугувати не тільки метою, а й засобом навчання. Вчитися розв'язувати задачі за допомогою ключових - ідея давня, але ми спробуємо подивитися на цю ідею під новим кутом та запропонувати систему задач та методичні прийоми, що значно допоможуть у вирішенні проблеми опанування учнями курса планіметрії 7-9 класів. Учасник тренінгу отримає можливість зануритися відразу на всю планиметрию, побачивши її, як єдине ціле. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
142 Методичний практикум: Завдання з параметрами (для вчителів, що викладають математику за програмою поглибленого вивчення або готують учнів до ЗНО) 24 вчителі математики Концепція «Нова українська школа». Программа ЗНО з математики. Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки (Вектор розвитку "Запорізька область - регіон, який навчається ", проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», п. 4; 6) (затверджено рішенням ЗОР №54 від 30.11.2017 р. Склярова І.О. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Тренінг націлений на: розкриття теоретичних аспектів основ математичного моделювання при розв’язуванні задач з параметрами; загальне уявлення про порівняльний аналіз алгебраїчного, геометричного, функціонального підходів щодо розв’язування завдань з параметрами. Під час тренінгу будуть сформовані практичні навички вчителя у розв’язуванні завдань з параметрами основних типів. Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
143 Екологія слова: розвиток ефективної педагогічної комунікації в умовах профілізації 16 педагогічні працівники всіх категорій Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2017 року № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році», Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітьної програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36, Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 рр. Курінна А.Ф. Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Очна Основні завдання тренінгу полягають у сприянні розвитку комунікативних здібностей педагогів як основи успішної побудови взаємозвязку між усіма учасниками навчального процесу нової української школи; навичок ефективного професійного педагогічного спілкування: вести розгорнутий монолог, ефективну бесіду з фахової проблематики; вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в конкретній ситуації спілкування; логічно, правильно, точно, етично й емоційно виражати думки в словах, відповідно до змісту, умов комунікації та адресата, прагнучи при цьому передати у промові свій індивідуальний стиль; володіти полемічним мистецтвом (диспут, дискусія, полеміка), системно аналізувати весь комунікативний процес (рефлексія).
 
Реєстрація на тренінги кафедри ДМПМД
144 Впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів Згідно з наказом Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 11.09.2017 № 0594 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек ЗНЗ Запорізької області» (п. 3 … забезпечити науково-методичний супровід переходу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією) Крижко Л.В., Петренко Т.В. (ЗОБЮ) Кафедра теорії та методики виховання Очна Тренінг націлений на формування у слухачів практичних навичок щодо запровадження УДК в практику бібліотек закладів освіти: індексування та систематизації документів; організації основного бібліотечного фонду та систематичного каталогу тощо. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
145 Використання Інтернету в бібліотечній роботі 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (http://osvita.ua/legislation/other/50972/) (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна На тренінгу планується формування системних уявлень про можливості Інтернету для професійної діяльності бібліотекарів, розвитку у слухачів практичних навичок роботи з інтернет-сервісами щодо здійснення пошуку різних видів документів та оформлення результатів пошуку, замовлення книг, спілкування у блогах, за допомогою електронної пошти, списку розсилок; праці з сервісами Google-Диск, віртуальна дошка, стінгазета, ThingLink; створення колективних документів, їх коментувати тощо. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
146 Використання офісних програм в діяльності бібліотекаря 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (http://osvita.ua/legislation/other/50972/) (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна Тренінг націлений на розвиток та удосконалення практичних навичок застосування офісних програм в професійній діяльності бібліотекарів, створення різних документів в Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft OneNote тощо. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
147 Електронне портфоліо бібліотекаря (очна) 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (http://osvita.ua/legislation/other/50972/) (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна Тренінг націлений на формування у бібліотечних працівників системних уявлень про призначення електронного портфоліо як інструменту для вимірювання динаміки розвитку своїх професійних компетентностей. Під час тренінгу будуть сформовані практичні навички бібліотекарів щодо створення та ведення власного локального електронного портфоліо, збереження його у різних форматах. Реєстрація на тренінги методичного відділу
148 Електронне портфоліо бібліотекаря (очно-дистанц.) 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (http://osvita.ua/legislation/other/50972/) (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна Тренінг націлений на формування у бібліотечних працівників системних уявлень про призначення електронного портфоліо як інструменту для вимірювання динаміки розвитку своїх професійних компетентностей. Під час тренінгу будуть сформовані практичні навички бібліотекарів щодо створення та ведення власного локального електронного портфоліо, збереження його у різних форматах. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
149 Інтернет-засоби для організації обговорень та зворотного зв’язку 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (http://osvita.ua/legislation/other/50972/) (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна   Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
150 Мережеві заходи в бібліотеці: від ідеї до реалізації (очна) 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна Тренінг націлений на формування у слухачів здатності використовувати можливості соціальних сервісів для просування читання, враховуючи запити читацької аудиторії, що освоює нові технології і створює власний контент в мережі Інтернет. Під час тренінгу будуть розглянуті питання щодо створення освітньої мережевої події, організації колективної діяльності в мережі зі школярами; сформовані практичні навички із створення електронного читацького щоденника, мережевої акції в wiki тощо. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
151 Мережеві заходи в бібліотеці: від ідеї до реалізації (очно-дистанц.) 30 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очно-дистанційна Тренінг націлений на формування у слухачів здатності використовувати можливості соціальних сервісів для просування читання, враховуючи запити читацької аудиторії, що освоює нові технології і створює власний контент в мережі Інтернет. Під час тренінгу будуть розглянуті питання щодо створення освітньої мережевої події, організації колективної діяльності в мережі зі школярами; сформовані практичні навички із створення електронного читацького щоденника, мережевої акції в wiki тощо. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
152 Основи ІКТ 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що не мають базових навичок роботи з комп’ютером Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (http://osvita.ua/legislation/other/50972/) (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна Тренінг націлений на формування у бібліотекарів базових навичок роботи з комп’ютером та інформаційно-комунікаційними технологіями; практичних навичок користуватися основними сервісами Інтернету;
розробляти методичні матеріали для організації бібліотечного обслуговування читачів, створені за допомогою текстового редактора MS Word, електронного процесора MS Excel та засобу підготовки презентацій MS Power Point тощо.
Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
153 Просування книги за допомогою буктрейлеру 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (http://osvita.ua/legislation/other/50972/) (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна Тренінг націлений на формування у бібліотекарів уявлень щодо просування книг за допомогою буктрейлерів, розвиток практичних навичок створення буктрейлерів. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
154 Соціальні сервіси ВЕБ 2.0 в педагогічній (професійній) діяльності 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна Тренінг націлений на формування інформаційної культури бібліотекарів, ознайомлення з соціальними сервісами технологій Веб 2.0 та використання їх в професійній діяльності. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
155 Хмарні технології в освіті 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна Тренінг націлений на формування у бібліотекарів уявлення про хмарні сервіси та початкових умінь і навичок проектування навчальної діяльності в хмарному середовищі, а саме створення документів на OneDrive, презентацій Sway, вікторин на Forms, календарів, Google-документів, Google-опитувальників, Google-карт та Google-сайтів тощо. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
156 Цифрові читацькі щоденники 24 Бібліотекарі закладів освіти усіх типів, що мають базові навички з ІКТ Концепція Нової Української Школи : ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 (р. 9 Сучасне освітнє середовище, яке потребує широкого використання нових ІТ-технологій, створення у структурі закладу освіти сучасної бібліотеки, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком…). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ», схвалена розпорядженням КМ України від 23 березня 2016 року № 219-р (п. 4 Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації). Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів». Крижко Л.В., Стадниченко К.В. Кафедра теорії та методики виховання Очна Тренінг націлений на формування у бібліотечних працівників системних уявлень про призначення електронного читацького щоденника як інструменту для просування читання і залучення школярів до книги, розвитку практичних навичок роботи з текстом та представлення його у різних формах, створення електронних читацьких щоденників на вікі-сторінці; у веб-ресурсі; у вигляді інтерактивного плакату, віртуальної дошки, ментальної карти, подорожі літературних героїв на карті, 3D-книги, Google-презентації, хмар тегів тощо. Реєстрація на тренінги кафедри ТМВ
157 Організація роботи в закладах загальної середньої освіти з питань охорони праці, безпеки життєдіяності й попередження травматизму під час освітнього процесу та у побуті 8 Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти , відповідальні працівники за охорону праці та БЖД, керівники гуртків, вчителі Концепція "Нова українська школа", Державний стандарт початкової освіти Тараненко В.В. Кафедра андрагогіки Очна Тренінг націлений на формування необхідності виконання "Положення про порядок розслідування нещасних випадків,що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах"у педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної)освіти,відповідальних працівників за охорону праці та БЖД,керівників гуртків та вчителів. Реєстрація на тренінги кафедри андрагогіки
158 Надання долікарської допомого постраждалим при нещасних випадках в закладах освіти 8 Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти , відповідальні працівники за охорону праці та БЖД, керівники гуртків, вчителі Концепція "Нова українська школа", Державний стандарт початкової освіти Тараненко В.В. Кафедра андрагогіки Очна Тренінг націлений на формування необхідності виконання наказу Міністерства охорони здоровь'я України "Про порядок надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах"у педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної)освіти,відповідальних працівників за охорону праці та БЖД,керівників гуртків та вчителів. Реєстрація на тренінги кафедри андрагогіки
159 Науково-методичний супровід підготовки переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2019" до участі у конкурсах фахової майстерності 24 вчителі різних фахів, що посіли призові місця у другому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»; наказ Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації «Про організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» Іванісова С.І., куратори номнацій Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» Методичний відділ Очна Програма тренінгу надає учасникам набуття досвіду ефективної педагогічної діяльності, що спирається на сучасний інтерактивний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій на всіх етапах реалізації навчального проекту: від задуму до осмислення отриманих результатів. без реєстрації
160 Методичні підходи до раннього навчання німецької мови згідно з Концепцією "Нова українська школа" 12 вчителі німецької мови Концепція "Нова українська школа", Державний стандарт початкової школи". Актуальність теми зумовлена новими освітніми ідеями Нової української школи і необхідністю уточнення питання щодо впливу цих ідей на психолого-дидактичні та методичні засади раннього шкільного навчання іноземних мов (ІМ) як на такі, що є визначальними для реалізації гуманістичної особистісно-орієнтованої парадигми освіти і виховання, що служить методологічною основою модернізації школи (в тому числі й початкової), що пронизує всі компоненти системи навчання (цілі, зміст, принципи, прийоми і технології організації навчального процесу) і покликана сприяти результативності навчання. Чорна В. М., Клименко О.І. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Тренінг націлено на сприяння професійного розвитку вчителя німецької мови через рефлексію власної діяльності. Вчитель втілює в життя основні методичні підходи щодо формування в учнів молодшого шкільного віку компетентнісного підходу (ключових, загальнопредметних та предметних компетентностей). Підтримується бажання учнів навчатися. Комунікативно-ігровий метод навчання забезпечує дійове, зорієнтоване на особистість навчання іншомовного спілкування. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
161 Взаємодія вчителя і учнів на уроці німецької мови відповідно з вимогами Концепції "Нова українська школа" 16 вчителі німецької мови Концепція "Нова українська школа", "Державний стандарт початкової освіти".Організація освітньої діяльності в 1-4-х класах закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/koncze...), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах), Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах). Чорна В. М., Болотська Г.В. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очна Тренінг націлено на форми взаємодії вчителя і учнів на уроці німецької мови, а саме:психологічний клімат, особливості взаємодії вчителя і учнів. Демонструються ефективні способи досягненння оптимальних результатів учнів у вивченні німецької мови, а також форми співпраці вчителя і учнів на уроці. Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
162 Організація науково-методичної роботи в ОТГ 8 педагогічні працівники та заступники директорів з навчально-виховної роботи Приморської міської та Новоолексіївської ОТГ Концепція "Нова українська школа", Державний стандарт початкової освіти, Лист МОН України від 27.10. 2016 № 1/9-570 «Про діяльність районних(міських) методичних кабінетів(центрів), методичних служб ОТГ»
Лист МОН № 1/9-633 від 30.12.15 року «Про формування органів управління освітою»
Вєрозубова Т.Г., Плаксіна С.В. Центр ОТГ Очна Тренінг планується на замовлення педагогів конкретного регіону з метою забезпечення науково-методичного супроводу в організації методичної роботи. Завдання тренінгу спрямовані на ознайомлення із діючою нормативною базою стосовно ОТГ, організації в ній методичної роботи, прикладами ефективних практик ОТГ, вдосконалення діючої в регіоні моделі методичної роботи Реєстрація на тренінги методичного відділу
163 Розбудова електронної школи в освітній організації 24 команда закладу освіти Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа " від 13.12.2017 №903-р, Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітьної програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36 Давидовський М.В., Перцова Н.І. Центр інформатизації освіти Очна Останнім часом багато шкіл впроваджують електронний формат освітньої та управлінської діяльності, розбудувують електронну школу за допомогою спеціальних платформ, сервісів тощо. Колективи шкіл стикаються з певними проблемами. На основі діагностики цих проблем планується тренінгова підготовка, що розрахована на роботу з шкільною командою (колектив педагогів однієї школи, що активно працюють над впровадженням електронної школи), на науково-методичну, програмно-технічну підтримку розбудови електронної школи в конкретному освітньому закладі. Реєстрація на тренінги ОНМЦ ІО
164 Організація і проведення науково-методичних заходів в форматі вебінару 16 керівники закладів освіти усіх типів, методисти Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа " від 13.12.2017 №903-р, Рішення колегії МОН України від 27.10.2016 р. «Концептуальні засади реформування середньої освіти “Нова українська школа”», Наказ МОН України "Про затвердження Типової освітьної програми організації і проведення підвищення квалфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти" від 15.01.2018 №36; Обласний освітній проект «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів»; «Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки». Давидовський М.В., Перцова Н.І. Центр інформатизації освіти Очна Згідно нового закону «Про освіту» (2017, Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ - Ст. 1. П. 4) управлінська та викладацька діяльність зокрема має на увазі проведення навчальних та організаційних заходів у форматі вебінару. Тренінг розрахований на технічну та методичну підтримку керівників осівтніх закладів, методистів, що активно впроваджують вебінари, онлайн-конференції тощо. Мета тренінгу - ознайомити з методикою організації, підготовки та проведення вебінару, дати загальні відомості про вебінар як форму дистанційного інтерактивного навчання. Учасники тренінгу опанують технічними навичками та методикою проведення вебінарів та онлайн-конференцій. Знання учасників тренінгу з методики організації та проведення вебінарів розширять їх компетентність з інформаційно-комунікаційних технологій та сприятимуть формуванню інформаційно-цифрової компетентності здобувача освіти Нової української школи.
Формування груп буде проводитись з урахуванням технічних можливостей баз проведення тренінгу.
Реєстрація на тренінги ОНМЦ ІО
165 Організація освітнього процесу з використанням електронних освітніх платформ та електронних підручників 24 педагогічні працівники Наказ МОНУ від 02.05.2018 р. № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник», Наказ МОНУ від 22.05.2018 р. № 523 «Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу», Рішення колегії МОНУ від 27.10.2016 р. «Концептуальні засади реформування середньої освіти “Нова українська школа”», «Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки». Давидовський М.В., Назаренко Д.А. Центр інформатизації освіти Очна Реформа відповідно до Концепції Нової української школи передбачає перехід до компетентнісного навчання, збільшення часу спілкування між учнями, учителем та учнями у класі, заміну
репродуктивних технологій і методів навчання діяльнісними, продуктивними, проектними. Нові освітні стандарти та типові освітні програми, які орієнтують школу на формування компетентностей,
здатні забезпечити самореалізацію учня і його життєвий успіх упродовж усього життя. Цій меті мають відповідати також навчальні матеріали: зацікавлювати, заохочувати до знань, допомагати в самоосвіті відповідно до власних уподобань та особистісного зростання учня, забезпечити спромогу самооцінювання. У цьому контексті актуальності набувають електронні підручники й освітні ресурси, якими планується забезпечення здобувачів середньої освіти відповідно до нової концепції Національної освітньої електронної платформи (затверджено 15 грудня 2017 року робочою групою під головуванням Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич. Учасники тренінгу отримають базові знання та практичні навички з застосування електронних освітніх платформ та електронних підручників в освітньому процесі, формування політики комунікації зі стейкхоледрами (учителі, батьки, учні).
Реєстрація на тренінги ОНМЦ ІО
166 Комп'ютерне моделювання явищ природи на уроках природничих дисциплін в контексті STEM-освіти 24 педагогічні працівники - вчителі інформатики, фізики, хімії, біології, математики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання запровадження інноваційних моделей освіти на основі
концепції STEM-освіти (розділ ІІІ, п.3, пп. 8, 9).
Швець Ю.О., Іванов С.А., Давидовський М.В., Северина Л.М., викладачі-предметники Центр інформатизації освіти Очно-дистанційна Ознайомлення учасників тренінгу з основами комп'ютерного моделювання природних явищ та його використання у навчальному процесі. Реєстрація на тренінги ОНМЦ ІО
167 Цифрова лабораторія на базі програмно-апаратної платформи Arduino на уроках природничих дисциплін в контексті STEM-освіти 24 педагогічні працівники - вчителі інформатики, фізики, хімії, біології, математики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання запровадження інноваційних моделей освіти на основі
концепції STEM-освіти (розділ ІІІ, п.3, пп. 8, 9).
Швець Ю.О., Іванов С.А., Давидовський М.В., Северина Л.М., викладачі-предметники Центр інформатизації освіти Очно-дистанційна Ознайомлення учасників тренінгу з основами створення та програмування цифрових вимірювальних комплексов на основі апаратної платформи Arduino.. Реєстрація на тренінги ОНМЦ ІО
168 Використання цифрових вимірювань у практиці роботи вчителів природничо-математичних та технологічних дисциплін в контексті STEM-освіти 24 педагогічні працівники - вчителі інформатики, фізики, хімії, біології, математики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання запровадження інноваційних моделей освіти на основі
концепції STEM-освіти (розділ ІІІ, п.3, пп. 8, 9).
Швець Ю.О., Іванов С.А., Давидовський М.В., Северина Л.М., викладачі-предметники Центр інформатизації освіти Очно-дистанційна Ознайомлення учасників тренінгу з основами використання цифрових вимірювальних комплексов у навчальному процесі. Реєстрація на тренінги ОНМЦ ІО
169 Діяльність психологічної служби в умовах децентралізації та реформування освіти 8 Практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти об’єднаних територіальних громад План заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року (наказ МОН України від 08.08.2017 № 1127) Сироватко О.М. Центр психології та соціології освіти Очна Тренінг включає три
розділи: «Системно-цільовий підхід в діяльності психологічної служби громади»,
«Територіально-інфраструктурний підхід в діяльності психологічної служби громади»,
«Роль психологічної служби в розбудові об’єднаних територіальних громад
Реєстрація на тренінги ОНМЦ ПСО
170 Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція (тренінговий курс з питань протидії торгівлі людьми) 16 Педагогічні працівники закладів освіти інтернатного типу Постанова КабМіну України №111 від 24.02.2016; План заходів МОН щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затверджений наказом від 08.04.2016 №405; ст. 7, 9, 20-24 Закону України " Про протидію торгівлі людьми" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.173). Величко І.А., Чемодурова Ю.М. Центр психології та соціології освіти Очна Зміст програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» акцентовано на формуванні життєвих навичок, що є підґрунтям адаптивної позитивної поведінки людини, таких як: спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей тощо. Досягнення означених цілей можливе через активне визначення людиною власної системи цінностей, що проявляється у її системі ставлень. В основі програми закладено чотири базові компоненти розвитку та становлення особистості: ставлення до себе (особистісне самовизначення); ставлення до інших (самовизначення у сфері комунікації); ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення); ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення). Відповідно, програма розрахована на роботу за зазначеними модулями з учнями 7, 8, 9, 10, 11-х класів, отримала схвалення Міністерства освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти (протокол № 3 від 06.09.2011 р.) Реєстрація на тренінги ОНМЦ ПСО
171 Психолого-пед забезпечення особистісно компетентнісного навчання в школі 24 педагогічні правцівники та психологи Концепція "Нова українська школа" - ключові компетентності для життя; положення про психологічну службу в системі освіти України (Наказ МОН 22 травня 2018 року № 509). Подмазін С. І. Центр психології та соціології освіти Очна   Реєстрація на тренінги ОНМЦ ПСО
172 Тренінг з національно-патріотичного виховання "З Україною в серці" 24 педагогічні працівники Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015). Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641). Наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 201.11.2015 №0379 (п.п.4.3, 4.7, 4.9 рішення колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 18.11.2015) Богомолова Н.М. Центр "Освіта та громадянське суспільство" Очна Тренінг розраховано на педагогічних працівників закладів освіти усіх типів. Учасники отримають знання та навички в таких питаннях: патріотизм як суспільна та собистісна цінність, аргументація у національно-патріотичному вихованні, нові акценти національно-патріотичного виховання,суспільна солідарність і партнерство у національно-патріотичному вихованні, виклики і загрози у національно-патріотичному вихованні. Реєстрація на тренінги НМЦ ОГС
173 Зміст та методика курсу «Кроки до порозуміння» 16 педагогічні працівники Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015). Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641). Наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 201.11.2015 №0379 (п.п.4.3, 4.7, 4.9 рішення колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 18.11.2015) Богомолова Н.М. Центр "Освіта та громадянське суспільство" Очна Тренінг розраховано на педагогічних працівників закладів освіти усіх типів. Учасники отримають знання та навички в таких питаннях: зміст та методику викладання курсу за відповфідними розділами програми, моделювання уроків. Реєстрація на тренінги НМЦ ОГС
174 Формування української національної ідентичності "Разом в громаді - разом в державі" 24 педагогічні працівники Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015). Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641). Наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 201.11.2015 №0379 (п.п.4.3, 4.7, 4.9 рішення колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 18.11.2015) Богомолова Н.М. Центр "Освіта та громадянське суспільство" Очна Тренінг розраховано на педагогічних працівників закладів освіти усіх типів. Учасники отримають знання та навички в таких питаннях: соціалізація особистості, самореалізація людини, соціокультурна багатоманітність, ефективна комунікація, стереотипи та упередження, дискримінація, конфлікти, громадянське суспільство та громадянська участь у житті суспільства, громада, роль громади в житті людини, суспільства, держави. Реєстрація на тренінги НМЦ ОГС
175 Школа волонтера.Координація волонтерського руху в закладах освіти 24 педагогічні працівники Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015). Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641).Постанова КМ України від 18.02.16р.№ 148 про затврдження Державної цільової програми "Молодь України", Розпорядження КМУ «Концепція підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні» від 11 квітня 2018р. № 281-Р., Наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 201.11.2015 №0379 (п.п.4.3, 4.7, 4.9 рішення колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 18.11.2015) Макаренко Т.М., тренери районів, ОТГ, інтернатів Центр "Освіта та громадянське суспільство" Очна Тренінг розраховано для педагогічних працівників - класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи, соціальних педагогів, шкільних психологів. Отримані знання та навички допоможуть в роботі з організації та координації волонтерської роботи в закладі освіти з учнівською молоддю та в громаді, а саме - засвоють поняття "волонтер, волонтерська діяльність, управління волонтерською діяльністю", волонтерська програма", "Управління волонтерським проектом: етапи проекту", "мотиваційний тип волонтера", "супервізія за діяльністю волонтера". Реєстрація на тренінги НМЦ ОГС
176 Зміст та методика курсу "Громадянська освіта" (старша школа, 10 кл.) 24 педагогічні працівники Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, Навчальна програма з громадянської освіти (інтегрований курс) для 10 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року, - Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини. Богомолова Н.М. Центр "Освіта та громадянське суспільство" Очна Тренінг розраховано на педагогічних працівників закладів освіти усіх типів. Учасники отримають знання та навички в таких питаннях: зміст та методику викладання курсу за відповфідними розділами програми, моделювання уроків. Реєстрація на тренінги НМЦ ОГС
177 Професійний супровід саморозвитку педагогічного працівника 16 педагогічні працівники Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 (проект № 3491-д); Наказ МОН України від 08.08.2017 №1127 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року". ІV. Вектор розвитку «Запорізька область-регіон, який навчається» п.3 Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти». Берегова О.А.
Афанасьєва Т.О.
Науково-дослідна лабораторія «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти» Очна В результаті проходження тренінгу учасники отримають знання та вміння щодо:
стадій, рівнів професійного розвитку та саморозвитку; закономірностей, механізмів, бар’єрів професійного розвитку та саморозвитку;
проектування власного професійного шляху; методів профілактики професійні деформацій і деструкції, їх застосування в практичній професійній діяльності; розвитку навичок саморегуляції та самопрезентації.
Реєстрація на тренінг лабораторії
178 Професійна мобільність педагога: освіта протягом життя 16 педагоги, заступники директорів з навчально виховної роботи Програма КЗ "ЗОІППО" ЗОР "Науково-методична підтримка освітньої діяльності Запорізького регіону", протокол засідання НМР №6 від 22.06.2017, №8 від 20.12.2017 Курінна А.Ф., Варецька О.В. Центр ОТГ Очна Основні завдання тренінгу полягають у становленні потреби педагогів щодо розвитку професійної мобільності упродовж всього життя як фактору професійного та життєвого успіху; навчанні моделювати індивідуальну траєкторію розвитку професійної компетентності; формуванні психологічної готовності до змін. Реєстрація на тренінги НМЦ ОТГ
179 Внутрішнє забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої та дошкільної освіти 8 директори, заступники директорів ЗЗСО, ЗДО Програма КЗ "ЗОІППО" ЗОР "Науково-методична підтримка освітньої діяльності Запорізького регіону", протокол засідання НМР №6 від 22.06.2017; №1 від 24.01.2018; Лукьянчук Е.А. Центр ОТГ Очна Тренінг розроблено з метою здійснення науково-методичної допомоги учасникам у визначенні сучасного управлінського інструментарію внутрішнього забезпечення якості освіти у ЗЗСО. Основні завдання тренінгу полягають в наступному: ознайомити з нормативними аспектами функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти як складової системи забезпечення якості освіти; сформувати вміння використовувати сучасні методи та інструментарій внітрішнього моніторингу якості освіти в професійній діяльності. Реєстрація на тренінги НМЦ ОТГ
180 Соціальне партнерство закладу освіти та громади 8 директори, заступники директорів ЗЗСО, ЗДО Програма КЗ "ЗОІППО" ЗОР "Науково-методична підтримка освітньої діяльності Запорізького регіону", протокол засідання НМР №6 від 22.06.2017; №6 від 26.09.2018 Варецька О.В. Центр ОТГ Очна

Учасники тренінгу набудуть
теоретичних знань щодо сутності соціального партнерства, форм взаємодії
суб’єктів соціокультурного простору, ознайомляться й практично відпрацюють методику визначення способів соціального
партнерства закладу освіти із громадою
 

Реєстрація на тренінги НМЦ ОТГ
181 Шляхи взаємодії педагогів з батьківською громадою в ОТГ 8 педагоги, заступники директорів з навчально виховної роботи Програма КЗ "ЗОІППО" ЗОР "Науково-методична підтримка освітньої діяльності Запорізького регіону", протокол засідання НМР №6 від 22.06.2017, №8 від 20.12.2017 Варецька О.В., Курінна А.Ф. Центр ОТГ Очна Учасники тренінгу будуть мати можливість набути теоретичних знань та практичних навичок щодо встановлення, визначення форм і шляхів взаємодії педагогів з батьківською громадою в ОТГ Реєстрація на тренінги НМЦ ОТГ
182 Проектний менеджмент в управлінні освітою 16 директори, заступники директорів ЗЗСО, ЗДО Програма КЗ "ЗОІППО" ЗОР "Науково-методична підтримка освітньої діяльності Запорізького регіону", протокол засідання НМР №6 від 22.06.2017; №8 від 20.12.2017 Ястребова В.Я. Центр ОТГ Очна

Учасники
тренінгу будуть мати можливість отримати практичні рекомендації щодо особливостей проектного менеджменту в
закладах освіти, розробити
реальний освітній проект, практично відпрацювати технології проектного
менеджменту, методи управління проектами в закладах освіти.
 

Реєстрація на тренінги НМЦ ОТГ
183 Академічна доброчесність: вимоги, струкутра, дієвість 8 директори, заступники директорів, педагоги ЗЗСО, ЗДО Програма КЗ "ЗОІППО" ЗОР "Науково-методична підтримка освітньої діяльності Запорізького регіону", протокол засідання НМР №6 від 22.06.2017; №6 від 26.09.2018; Варецька О.В. Центр ОТГ Очна

Учасники тренінгу набудуть
теоретичних знань щодо сутності академічної доброчесності, її структури,
дієвості, вимог до неї, засобів виявлення та запобігання,  практично відпрацювати способи виявлення
академічного плагіату.
 

Реєстрація на тренінги НМЦ ОТГ
184 Візуаліізація алгоритмічного мислення у контексті STEM-освіти 30 педагогічні працівники - вчителі інформатики, фізики, хімії, біології, математики Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання запровадження інноваційних моделей освіти на основі концепції STEM-освіти (розділ ІІІ, п.3, пп. 8, 9). Іванов С.А. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна   Реєстрація на кафедрі ІІТО
185 Основи роботи з системами автоматизованого проектування 30 вчителі інформатики, технологій, трудового навчання, керівники гуртків, вкладачі спецдисциплін Концепція розвитку «Нової Української школи»; «Закон про освіту» Волкова Т. (Чернікова Л.А.) Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна Опанування учасниками тренінгу базовими знаннями щодо вітчизнчної україномовної САПР БудКАД та її функціональних можливостей Реєстрація на кафедрі ІІТО
186 Тренінги спільно з "ІТ школяр" 30 педагогічні працівники   Тренери ІТ-школяр (Чернікова Л.А.) Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна   Реєстрація на кафедрі ІІТО
187 Психолого-педагогічний супровід дітей з розладами аутистичного спектру 24 Педагогічні працівники, які працюють із зазначеною категорією дітей в класах з інклюзивною формою навчання Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 Волошина Т.А., Глек О.В., Малюга О.С. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники ознайомляться з особливостями психофізичного розвитку (емоційно-вольової, комунікативно-потребової сфери) аутичних дітей та його впливу на освітню діяльність; розглянуть корекційні технології, методи та прийоми їх навчання; відпрацюють складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми (за потребою) з урахуванням адаптації та модифікації освітнього матеріалу на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру та власної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
188 Психолого-педагогічний супровід дітей із затримкою психічного розвитку. 24 Педагогічні працівники, які працюють із зазначеною категорією дітей в класах з інклюзивною формою навчання Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588. Волощина Т.А., Нікуліна Г.О. Кафедра реабілітаційної педагогіки та ЗСЖ Очна Учасники опанують поняттями «адаптація» та «модифікація», ознайомляться з особливостями психофізичного розвитку та освітньої діяльності дітей із затримкою психічного розвитку; розглянуть технології, методи та прийоми їх навчання; навчаться розробляти індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру та власної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
189 Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. 24 Директори інклюзивно-ресурсних центрів. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр." Волошина Т.А., Шведун Т.А. ОРЦ з підтримки інклюзивної освіти Очна Учасники розглянуть можливості створення умов функціювання ІРЦ; ознайомляться з нормативно-правовою базою забезпечення діяльності ІРЦ; відпрацюють заповнення звітної та аналітичної інформації, ведення реєстрів; отримують навики організації та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини дошкільного та шкільного віку; навчаться створювати команду однодумців та організовувати просвітницьку діяльность Реєстрація на тренінги ОРЦ ПІО
190 Організація роботи вчителів-реабілітологів інклюзивно-ресурсних центрів. 24 Вчителі-реабілітологи інклюзивно-ресурсних центрів. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр." Аксьонова О.П. ОРЦ з підтримки інклюзивної освіти Очна Учасники відпрацюють навчики моделювання занять ЛФК на засадах сучасних підходів до організації реабілітаційного процесу; ознайомляться зі змістом деяких реабілітаційних технологій та методикою адаптивної фізичної культури; опанують стратегії організації фізичного виховання учнів без бар'єрів Реєстрація на тренінги кафедри РПЗСЖ
191 Організація роботи практичних психологів інклюзивно-ресурсних центрів. 24 Практичні психологи інклюзивно-ресурсних центрів. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр." Хіврич В.В. ОРЦ з підтримки інклюзивної освіти Очна Учасники ознайомляться з порядком організації та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини дошкільного та шкільного віку; складатимуть висновки щодо особливостей когнітивної та емоційно-вольової сфери дитини з особливими освітніми потребам; навчаться визначати напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг Реєстрація на тренінги ОРЦ ПІО
192 Методологічне мислення в професійній діяльності фахівця 16 Фахівці ІРЦ, практичні психологи, соціальні педагоги Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр;
" Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588
Копитін І.В. ОРЦ з підтримки інклюзивної освіти Очна Слухачі отримають глибокі теоретичні знання з питання методологічного мислення, його ролі та функції в професійній діяльності фахівця. Отримають навички основ методологічного аналізу виробничих питань. Реєстрація на тренінги ОРЦ ПІО
193 Методологічний підхід в організації професійної діяльності фахівця ІРЦ 16 Фахівці ІРЦ Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр."
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588.
Копитін І.В. ОРЦ з підтримки інклюзивної освіти Очна Слухачі отримають глибокі теоретичні знання з питання методології професійної діяльності, її сутності, основних принципів. Буде розкрита сутність та важливість методологічного підходу до організації професійної діяльності. Отримають навички основ методологічного аналізу виробничих питань. Реєстрація на тренінги ОРЦ ПІО
194 Методологічні основи організації управлінської діяльності 8 Фахівці ІРЦ та ОТГ Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр."
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588.
Копитін І.В. ОРЦ з підтримки інклюзивної освіти Очна Слухачі отримають змістовні теоретичні знання з питання методологічної організації власної професійної діяльності. Отримають навички основ методологічного аналізу виробничих питань. Реєстрація на тренінги ОРЦ ПІО
195 СМД (системо-миследіяльнісний) - підхід в соціально-психологічному консультуванні 16 Практичні психологи і соціальні педагоги Закону України «Про освіту» (2017), Концепції Нової української школи, Положення про психологічну службу (Наказ МОН № 509 від 22.05.2018); Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 13.12.2017 №903-р, Копитін І.В. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Слухачі ознайомляться з основними принципами і категоріями системомиследіяльнісної методології. Отримають глибокі теоретичні знання з методу та практичні навички ведення СМД-розстановок. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
196 Схеми і метафори у професійній комунікації психолога 16 Практичні психологи Закону України «Про освіту» (2017), Концепції Нової української школи, Положення про психологічну службу (Наказ МОН № 509 від 22.05.2018); Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 13.12.2017 №903-р, Копитін І.В. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Слухачі будуть ознайомленні з явищем метафори, її психологічним змістом та функціями. З особливостями використання метафори та схеми як інструменту соціально-психологічного консультування Реєстрація на тренінги кафедри МОП
197 Cучасні підходи роботи практичного психолога з психосоматичними проявами 16 Практичні психологи, фахівці ІРЦ, Закону України «Про освіту» (2017), Концепції Нової української школи, Положення про психологічну службу (Наказ МОН № 509 від 22.05.2018); Розпорядження КабМіну України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 13.12.2017 №903-р,с Копитін І.В. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна Слухачі отримають глибокі теоретичні знання з питання психосоматики її сутності та особливостей виникнення. Учасники матимуть можливість відпрацювати власні психосоматичні стани і переживання. Реєстрація на тренінги кафедри МОП
198 Розвиток профорієнтаційної компетентності педагогічного працівника ЗПТО 8 педагогічні працівники закладів професійно-технічної (професійної) освіти Закон України "Про освіту", Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», Концепція "Нова українська школа": Попкова Е.І., Науменко М.П. Кафедра андрагогіки Очна Учасники тренінгу ознайомляться з новітніми технологіями профорієнтаційної роботи, отримають навички профорієнтаційного спілкування, роботи з профорієнтаційними тестами.Учасники отримають практичні навички зі складання карти кар’єрного росту, вибору і презентації профорієнтаційної інформації, навчаться створювати професіограми. Реєстрація на тренінги кафедри андрагогіки
199 Професійна мобільність педагога: освіта протягом життя 8 педагогічні працівники закладів професійно-технічної (професійної) освіти Закон України "Про освіту", Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в системі неперервної освіти», Концепція "Нова українська школа":. Попкова Е.І., Науменко М.П. Кафедра андрагогіки Очна В програмі тренінгу передбачено розвиток наступних компетентностей: комунікативної компетентності, здатності до саморозвитку, самоосвіти, креативних професійних рішень, здатності до збереження своєї конкурентоспроможності. Особливо актуальним в програмі тренінгу є модуль, спрямований на оволодіння педагогічними методиками розвитку професійної мобільності. Реєстрація на тренінги кафедри андрагогіки
200 Я - дослідник 30 педагогічні працівники Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки з питання запровадження інноваційних моделей освіти на основі концепції STEM-освіти (розділ ІІІ, п.3, пп. 8, 9). Чернікова Л.А. Кафедра інформатики та інформаційних технологій Очно-дистанційна   Реєстрація на кафедрі ІІТО
201 Створення електронного освітнього простору закладу освіти 30     Давидовський Центр інформатизації освіти Очно-дистанційна   Реєстрація на тренінги ОНМЦ ІО
202 Комунікативні тренінги з оволодіння державною мовою за предметним спрямуванням 24 вчителі шкіл (класів) з навчанням російською мовою Концепції "Нова українська школа" Путій Т.М. Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Очно Завдання тренінгу: формування стійкої мотивації та свідомого прагнення до вивчення української мови та спілкування українською; ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних і правописних умінь та навичок, формування в слухачів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови для спілкування в різних життєвих ситуаціях і професійних потребах з дотриманням норм українського етикету Реєстрація на тренінги кафедри ФСГД
203 Ми разом: команда ІРЦ в Новій Українській школі 24 фахівці ІРЦ Концепції "Нова українська школа" Волошина ОРЦ з підтримки інклюзивної освіти Очно   Реєстрація на тренінги ОРЦ ПІО
204 Базові навички медіації 16 педагоги м. Енергодар   Афанасьєва Т.О. Кафедра менеджменту освіти та психології Очна   клопотання відділу освіти