"Малотокмачанська гімназія" Малотокмачанської сільської ради

Навчальний план

Робочий навчальний план

комунального закладу

«Малотокмачанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області

на 2018/2019 навчальний рік

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану комунального закладу «Малотокмачанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області

на 2018/2019 навчальний рік

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.» діє на підставі власного Статуту, затвердженого рішенням Малотокмачанської сільської ради 13.07.2017 року № 04.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головним завданням закладу є :

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту за денною і вечірньою формами навчання, в тому числі екстернатом, через систему профільного навчання;

 • виховання громадянина України;

 • формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • формування свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як вищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Заклад створює сприятливі умови для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей, обдарованості.

Робочі навчальні плани на 2018 – 2019 навчальний рік складено відповідно до типових варіантів:

1 клас - за додатком 1 Типової освітньої програми для 1 класу закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна, затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 № 268;

2-4 клас – за таблицею 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 407; для класу з інклюзією (2-А клас) додатково використано таблицю 14 Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами Наказ МОН України від 25.06.2018 року № 693.

5-7 клас – за таблицею 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405;

8-9 клас – за таблицею 12 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405;

10 клас – за таблицями 2,3, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408;

11 клас – за таблицею 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 406;

10 клас вечірньої (змінної) школи (очна форма навчання) – за таблицями 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, з урахуванням рекомендацій: лист МОН України від 30.08.2018 №1/9-519;

11-12 клас вечірньої (змінної) школи (очна форма навчання)– за таблицею 24 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 406;

Школа працює за 5 - денним навчальним тижнем.

Заняття проводяться в одну зміну, тривалість уроків для 1-го класу – 35 хв, 2-4 кл. – 40 хв., 5-11 класи – 45 хв.; тривалість перерв – 10 хв., три великі перерви по 20, 15, 15 хвилин після 2, 3, 4 уроків.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018-2019 н.р. розпочинається 1 вересня 2018 р. і закінчується не пізніше 1 липня 2019 р.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 3 вересня по 28 грудня 2018 року,

ІІ семестр - з 14 січня по 31 травня 2019 року.

У продовж навчального року учні мають канікули:

осінні - з 27 жовтня по 4 листопада 2018 року,

зимові - з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року,

весняні - з 23 березня по 31 березня 2019 року.

Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів 2-11 класів (оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу здійснюється вербально) та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи. Терміни державної підсумкової атестації встановлюються МОН України додатково.

Рішення щодо доцільності проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-8, 10 класів приймається педагогічною радою школи до 1 квітня 2019 року.

Мова навчання – українська.

Згідно Закону України «Про загальну середню освіту» ( ст. 9 п.3 ) та Статуту закладу організовується 2 вечірні (змінні) класи з очною формою навчання

Профіль навчання: 10 клас – історичний, 11 клас – універсальний профіль. Вибір профілю обрано у відповідності до освітніх запитів учнів.

Використання варіативної частини навчальних планів

Згідно наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 12.05.2009 № 250 «Про продовження впровадження регіональних курсів «Історія рідного краю», «Екологія рідного краю», «Основи християнської етики»

- вивчення регіонального курсу «Історія рідного краю» буде забезпечене в 4-11 – х класах , як окремого предмету – 0,5 год;

З метою розвитку творчих здібностей учнів, їх інтелектуального потенціалу, та з урахуванням освітніх запитів по підготовці до ЗНО, вивільнені години варіативної частини в 1 – 11 класах задіяти на індивідуальну роботу з учнями.

Години індивідуально – групових занять розподілено таким чином :

 • 1 клас – по 0,5 години української мови та математики;

 • 2-А, 2-Б клас - по 1 годині української мови та математики;

 • 3 клас – - по 1 годині української мови та математики;

 • 4-А, 4-Б клас – 1 година української мови, 0,5 години математики;

 • 5 клас – 1 година української мови, 1 година математики, 1 година англійської мови;

 • 6 клас – 1 година української мови, 1 година математики, 1 година англійської мови;

 • 7 клас – 1 година української мови, 0,5 години математики, 0,5 години англійської мови;

 • 8 клас – 1 година математики, 1 година історії, 1 година англійської мови;

 • 9 клас – 0,5 години англійської мови, 0,5 години математики, 0,5 історії;

 • 10 клас – 1 година української мови, 1 година англійської мови;

 • 11 клас – 1 година української мови, 1 година історії, 1 година англійської мови, 1 година математики, 0,5 години біології;

Навчальна діяльність поза навчальним планом

У школі комплектуються 4 групи продовженого дня з учнів 1-6 класів кількістю 120 чол.

На проведення позакласної роботи виділяється 18 годин :

Спортивно – масова робота - 6 годин

Героїко – патріотична робота – 6 годин

Гурткова робота:

 • Літературна студія – 1 год.;

 • Художня студія – 1 год.;

 • Гурток «В інформаційному світі» – 1 год;

 • Ляльковий театр – 1год

 • Видавнича справа – 1год

 • Рівний-рівному - 1год

При школі працює філія Оріхівської музичної школи.

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

Мова навчання : українська

Наказ МОН України від 21.03.2018 року № 268, додатком 1 Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

1. Інваріантна складова

Мовно-літературна ( українська мова)

Українська мова

Українська мова в інтегрованому курсі

5

2

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

Математика

Математика в інтегрованому курсі

3

1

Природнича

Я досліджую світ

4

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

 

Усього

19+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

2. Варіативна складова

Додаткові години на індивідуальні консультації та групові заняття

 

2.1. Українська мова

0,5

2.2. Математика

0,5

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

 

Директор школи                                                                          О.Г. Гамов

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

Мова навчання : українська

Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 407, таблиця 1.

Наказ МОН України від 25.06.2018 року № 693, таблиця 14 (для класу з інклюзією).

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

2

Класс з інклюзією

 

2-Б

3

4

4-Б

 

2

 

разом

індивідуально

 

1. Інваріантна складова

 

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

-

7

7

7

7

 

Іноземна мова

2

-

-

2

2

2

2

 

Математика

Математика

4

4

-

4

4

4

4

 

Природознавство

Природознавство

2

2

-

2

2

2

2

 

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

-

1

1

1

 

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

-

1

1

1

1

 

1

1

-

1

1

1

1

 

Технології

Трудове навчання

1

1

-

1

1

1

1

 

Інформатика

1

1

-

1

1

1

1

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

-

1

1

1

1

 

Фізична культура**

3

2

-

3

3

3

3

 

Усього

20+3

20

 

20+3

21+3

21+3

21+3

 

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

-

-

2

 

 

 

 

 

Ритміка

-

-

1

 

 

 

 

 

Лікувальна фізкультура

-

-

1

 

 

 

 

 

Соціально-побутове орієнтування

-

-

1

 

 

 

 

 

2. Варіативна складова

 

2.1. Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Історія рідного краю

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

Сумарне навантаження

20+3

 

20+5

20+3

21+3

21,5+3

21,5+3

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

 

 

22

23

23

23

 

2.2. Додаткові години на індивідуальні консультації та групові заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Українська мова

1

-

-

1

1

1

1

 

2.2.2. Математика

1

-

-

1

1

0,5

0,5

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

20

25+5

25

26

26

26

 

Директор школи                                                                                                           О.Г. Гамов

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

Мова навчання : українська

Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405, таблиця 1

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7-А

7-Б

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2,5

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова(англійська)

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільство -знавство

Історія України

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Мистецтво

-

-

-

-

Математика

Математика

4

4

 

 

Алгебра

-

-

2

2

Геометрія

-

-

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

Географія

-

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

Хімія

-

-

1,5

1,5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28+3

2. Варіативна складова

2.1 Курси за вибором:

 

 

 

 

2.1.1 Історія рідного краю

0,5

0,5

0,5

0,5

Сумарне навантаження

24+3

27+3

28,5+3

28,5+3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

32

2.2 Додаткові години на індивідуальні та групові заняття

 

 

 

 

2.2.1 Українська мова

1

1

1

1

2.2.2 Математика

1

1

0,5

0,5

2.2.3 Англійська мова

1

1

0,5

0,5

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

30+3

30,5+3

30,5+3

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

30

33

33,5

33,5

Директор школи                                                                                                                      О.Г. Гамов

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

Мова навчання : українська

Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405, таблиця 12

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8

9

1. Інваріантна складова

 

Мови і літератури

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська мова

2

2

Російська мова

2

2

Зарубіжна література

2

2

Суспільство -знавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

-

-

Образотворче мистецтво

-

-

Мистецтво

1

1

Математика

Математика

-

-

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природо-знавство

Природознавство

-

-

Біологія

2

2

Географія

2

1,5

Фізика

2

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура**

3

3

Разом

29,5+3

31+3

2. Варіативна складова

2.1 Курси за вибором:

 

 

2.1.1 Історія рідного краю

0,5

0,5

Сумарне навантаження

30+3

31,5+3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

2.2 Додаткові години на індивідуальні та групові заняття

 

 

2.2.1 Українська мова

1

 

2.2.2 Математика

1

0,5

2.2.3 Англійська мова

1

0,5

2.2.4 Історія

 

0,5

Всього ( без урахування поділу класів на групи )

33+3

33+3

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

36

36

Директор школи                                                                                                                         О.Г. Гамов

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

Мова навчання українська Профіль – історичний

Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 408, таблиці 2, 3.

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 1. клас

1. Базові предмети:

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Англійська мова

2

Історія України

1,5+2,5

Всесвітня історія

1+2

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура4

3

Захист Вітчизни

1,5

2. Вибірково-обов’язкові предмети:

Інформатика

2

Технології

1

3. Варіативна складова (додаткові години):

 

3.1 Курси за вибором:

 

3.1.1 Історія рідного краю

0,5

Сумарне навантаження

33+3

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

3.2 Додаткові години на індивідуальні та групові заняття

 

3.2.1 Українська мова

1

3.3.2 Англійська мова

1

Всього ( без урахування поділу класів на групи )

35+3

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

Директор школи                                                                                                                 О.Г. Гамов

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

Мова навчання українська Профіль – універсальний

Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 406, таблиця 2

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11 клас

1. Інваріантна складова:

 

Українська мова

2

Українська література

2

Англійська мова

3,5

Зарубіжна література

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта: правознавство

економіка

людина і світ

 

1

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра

3

Геометрія

2

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Географія

-

Фізика

3

Хімія

2

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

2

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5

Разом

31+2

2. Варіативна складова

 

2.1 Курси за вибором:

 

2.1.1 Історія рідного краю

0,5

Сумарне навантаження

31,5+2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

2.2 Додаткові години на індивідуальні та групові заняття

 

2.2.1 Українська мова

1

2.2.2 Історія

1

2.2.3 Англійська мова

1

2.2.4 Математика

1

2.2.5 Біологія

0,5

Всього ( без урахування поділу класів на групи )

36+2

Всього фінансується

38

Директор школи                                                                                                         О.Г.Гамов

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

класів з вечірньою формою здобуття освіти. Очна форма навчання

Мова навчання українська

Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 408, таблиця 2

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 1. клас

1. Базові предмети:

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Англійська мова

2

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

1,5

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1

2. Вибірково-обов’язкові предмети:

Інформатика

1

Мистецтво

1

Разом

23

3. Варіативна складова (додаткові години):

Додаткові години на курси за вибором, факультативи, консультації на індивідуальні та групові заняття

-

Всього ( без урахування поділу класів на групи )

23

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

23

Директор школи                                                                                                         О.Г. Гамов

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

класів з вечірньою формою здобуття освіти. Очна форма навчання

Мова навчання українська

Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 406, таблиця 24

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

III ступінь

 

11

12

 

1. Інваріантна складова

 

Українська мова і література

3

4

 

Зарубіжна література

1

1

 

Іноземна мова

3

3

 

Математика, інформатика

3

3

 

Історія України, всесвітня історія

2

2

 

Громадянська освіта:

 

1

 

 

 

економіка

 

людина і світ

-

0,5

 

Біологія, екологія

1,5

1

 

Фізика, астрономія

2

1

 

Хімія

1

-

 

Художня культура

0,5

-

 

Разом

18

15,5

 

2. Варіативна складова

 

Курси за вибором, факультативи, консультації

-

-

 

Всього

18

15,5

 

Невикористані години

5

7,5

 

Всього фінансується

23

23

 

Директор школи                                                                                                                     О.Г.Гамов