Комунальний заклад" Малотокмачанська загальноосвітня школа I-III ступенів" Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області

2018 рік

Кошторис КЗ "Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст."  (класи денної форми навчання)

 

04352090 Малотокмачанська сільська рада Оріхівського району Заапорізької області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
70550 с.Мала Токмачка, вул.Миру 297, Оріхівського району Запорізької області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік   РАЗОМ
    Загальний фонд Спеціальний фонд  
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 8 557 327,00 - 8 557 327,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 8 557 327,00 х 8 557 327,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)        
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 105 840,00 105 840,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
    х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 8 557 327,00 - 8 557 327,00
Поточні видатки 2000 8 557 327,00 - 8 557 327,00
Оплата праці 2110 6 273 150,00 - 6 273 150,00
Заробітна плата 2111 6 273 150,00 - 6 273 150,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 1 380 097,00 - 1 380 097,00
Використання товарів і послуг 2200 904 080,00 - 904 080,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 40 000,00 - 40 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 195 880,00 - 195 880,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 110 310,00 - 110 310,00
Видатки на відрядження 2250 10 000,00 - 10 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 547 890,00 - 547 890,00
Оплата теплопостачання 2271 493 000,00 - 493 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 54 890,00 - 54 890,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу 2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -

 

 

Кошторис КЗ "Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст." на 2018 рік (Класи вечірньої форми навчання)

 

04352090 Малотокмачанська сільська рада Оріхівського району Заапорізької області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
70550 с.Мала Токмачка, вул.Миру 297, Оріхівського району Запорізької області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0111030 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами)
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік   РАЗОМ
    Загальний фонд Спеціальний фонд  
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 438 420,00 - 438 420,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 438 420,00 х 438 420,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
(розписати за підгрупами)        
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
    х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 438 420,00 - 438 420,00
Поточні видатки 2000 438 420,00 - 438 420,00
Оплата праці 2110 359 360,00 - 359 360,00
Заробітна плата 2111 359 360,00 - 359 360,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 79 060,00 - 79 060,00
Використання товарів і послуг 2200 - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 - - -
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 - - -
Видатки на відрядження 2250 - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 - - -
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 - - -
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу 2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -

 

План асигнувань на 2018 рік та аналіз використання коштів на 19.01.2018

 

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 395060 395060 455060 395060 455060 850250 850250 455060 505060 455060 655060 407110 6273150
Нарахування на оплату праці 2120 86913 86913 100115 86913 100115 187055 187055 100113 111115 100115 144115 89560 1380097
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                         0
Продукти харчування 2230 21750 21750 21750 21750 21750 21750       21750 21880 21750 195880
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 87900 87900 87900 3350 3350 3345 3345 3350 3350 87900 87900 88300 547890
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0
Соціальне забезпечення 2700                         0
Інші видатки 5000* 14990 12490 14990 12490 14990 12490 12490 12490 14490 14990 11690 11720 160310
УСЬОГО   606613 604113 679815 519563 595265 1074890 1053140 571013 634015 679815 920645 618440 8557327