Комунальний заклад" Малотокмачанська загальноосвітня школа I-III ступенів" Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області

Навчальний план

   Робочий навчальний план

комунального закладу

Малотокмачанська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів»

Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області

на 2017/2018 навчальний рік

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану комунального закладу

«Малотокмачанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області

на 2017/2018 навчальний рік    

       КЗ "Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст." діє на підставі власного Статуту, затвердженогор рішенням Малотокмачанської сільської ради 13.07.2017 року № 04. 

       Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

       Головним завданням закладу є:

  • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту за денною і  вечірньою формами навчання, в тому числі екстернатом, через  систему  профільного  навчання;
  • виховання громадянина України;
  • формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
  • формування свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як вищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Заклад створює сприятливі умови для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей, обдарованості.

    Робочі навчальні плани на 2017 – 2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», відповідно до типових варіантів:

1-4 клас – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1);

5-6 клас – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 1), від 08.05.2015 № 518;

7-9 клас – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664) (додаток 12), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, від 08.05.2015 № 518;

10-11 клас – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додатки 1,2), зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 657, від 08.05.2015 № 518;

9 клас вечірньої (змінної) школи (очна форма навчання) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 року №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 року № 66 (додаток 20);

     10-12 клас вечірньої (змінної) школи (очна форма навчання ) - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 року № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 24), від 08.05.2015 № 518.

Школа працює за 5 - денним навчальним тижнем.

Заняття проводяться в одну зміну, тривалість уроків для 1-го класу – 35 хв, 2-4 кл. – 40 хв., 5-11 класи – 45 хв.; тривалість перерв – 10 хв., три великі перерви по 20, 15, 15 хвилин.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017-2018 н.р. розпочинається 1 вересня 2017 р. і закінчується не пізніше 1 липня 2018 р.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 28 грудня 2017 року,

ІІ семестр - з 15 січня по 25 травня 2018 року.

У продовж навчального року учні мають канікули:

осінні - з 21 жовтня по 29 жовтня 2017 року,

зимові - з 29 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року,

весняні - з 26 березня по 1 квітня 2018 року.

Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів 2-11 класів (оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу здійснюється вербально) та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи. Терміни державної підсумкової атестації встановлюються МОН України додатково.

Рішення щодо доцільності проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-8, 10 класів приймається педагогічною радою школи.

Мова навчання – українська.

Згідно Закону України «Про загальну середню освіту» ( ст. 9 п.3 ) та Статуту закладу організовується 4 вечірні (змінні) класи з очною формою навчання.

Профіль навчання: 10 клас та 11 клас – універсальний профіль. Вибір профілю обумовлений малою наповнюваністю класів старшої школи та різновекторністю освітніх запитів учнів.

Використання варіативної частини навчальних планів

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 12.05.2009 № 250 «Про продовження впровадження регіональних курсів «Історія рідного краю», «Екологія рідного краю», «Основи християнської етики»

- вивчення регіонального курсу «Історія рідного краю» буде забезпечене в 4-11 – х класах , як окремого предмету – 0,5 год;

- вивчення курсу «Екологія рідного краю» як окремого предмету передбачено в 1 - 11 класах –        0,5 год.

З метою розвитку творчих здібностей учнів, їх інтелектуального потенціалу, та з урахуванням освітніх запитів по підготовці до ЗНО, вивільнені години варіативної частини в 1 – 11 класах задіяти на індивідуальну роботу з учнями.

Години індивідуально – групових занять розподілено таким чином :

1-А, 1-Б клас – по 1 годині української мови, 0,5 години математики;

2 клас - 1 година української мови, 0,5 години математики;

3-А, 3-Б клас – по 1 годині української мови, 0,5 години математики;

4 клас – 0,5 години української мови, 0,5 години математики;

5 клас – 1 година української мови, 1 година математики, 0,5 години англійської мови;

6-А, 6-Б клас – по 0,5 години української мови, 0,5 години математики, 0,5 години англійської мови,           1 годині історії;

7 клас – 1 години української мови, 0,5 години математики, 0,5 години англійської мови;

8 клас – 1 година математики, 1 година історії, 0,5- години англійської мови, 0,5 години біології;

9 клас – 0,5 години української мови, 0,5 години математики;

10 клас – 1 година української мови, 1 година історії, 1 година англійської мови, 1 година правознавства, 1 година математики, 1 година біології;

11 клас – 1 година української мови, 1 година української літератури, 1 година історії, 0,5 години англійської мови, 0,5 години математики, 0,5 години біології;

У класах вечірньої (змінної) форми навчання, зважаючи на особливості учнівського контингенту, введено:

        - курс за вибором:

Етикет та етика у 11 класі – 1 год.

        - факультативи:

Визначні постаті України у 11 класі – 1 год.;

Український мовленнєвий етикет у 10 класі – 1 год.

Психологія особистості у 9 класі – 1 год

Культура ділового спілкування у 12 класі – 1 год.

Години індивідуально – групових занять розподілено таким чином:

9 клас - 1 години української мови, 1 година математики, 0,5 години англійської мови;

10 клас – 0,5 години української мови, 0,5 години англійської мови;

11 клас - 1 години української мови, 0,5 години математики, 0,5 години англійської мови;

12 клас - 1 години української мови, 1 година математики, 0,5 години англійської мови.

Навчальна діяльність поза навчальним планом

          У школі комплектуються 4 групи продовженого дня з учнів 1-6 класів кількістю 120 чол.

          На проведення позакласної роботи виділяється 18 годин :

          Спортивно – масова робота - 6 годин

          Героїко – патріотична робота – 6 годин

          Гурткова робота:

  • Літературна студія – 1 год.;
  • Художня студія – 1 год.;
  • Гурток «В інформаційному світі» – 1 год;
  • Ляльковий театр – 1год
  • Видавнича справа – 1год
  • Рівний-рівному - 1год

При школі працює секція футболу – філія Оріхівської ДЮСШ та філія Оріхівської музичної школи.

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий навчальний план на 2017/2018 навчальний рік 1-4 класи

Мова навчання : українська

Наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 року № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460, додаток № 1

Освітні галузі Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
у класі
    1-А 1-Б 2 3-А 3-Б 4
1. Інваріантна складова:            
Мови і літератури Українська мова 7 7 7 7 7 7
(мовний і літературний компоненти) Іноземна мова 1 1 2 2 2 2
Математика Математика 4 4 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі - - - 1 1 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво,
образотворче мистецтво
1 1 1 1 1 1
 
1 1 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика - - 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Всього   18+3 18+3 20+3 21+3 21+3 21+3
2.Варіативна складова            
2.1 Предмети  за вибором  (обов’язкові ):              
2.1.1 Екологія рідного краю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2.1.2 Історія рідного краю           0,5
Сумарне навантаження 18,5+3 18,5+3 20,5+3 21,5+3 21,5+3 22+3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20 22 23 23 23
2.2 Додаткові години на індивідуальні та групові
заняття
           
2.2.1 Українська мова 1 1 1 1 1 0,5
2.2.2 Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 23 25 26 26 26

 

 

Директор школи                                                                                         О.Г. Гамов

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий  навчальний план  на 2017/2018 навчальний рік 5-6 класи

Мова навчання  : українська

Наказ МОНмолодьспорту  України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р.          № 664) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 1), від 08.05.2015 № 518.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6-А 6-Б
1. Інваріантна складова
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2
Іноземна мова(англійська) 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія - 1 1
Основи правознавства - - -
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво - - -
Математика Математика 4 4 4
Алгебра - - -
Геометрія - - -
Природознавство Природознавство 2 - -
Біологія - 2 2
Географія - 2 2
Фізика - - -
Хімія - - -
Технології Трудове навчання 2 2 2
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Разом 23,5+3 26,5+3 26,5+3
2. Варіативна складова
2.1 Предмети  за вибором  (обов’язкові ):        
2.1.1 Екологія рідного краю 0,5 0,5 0,5
2.1.2 Історія рідного краю 0,5 0,5 0,5
Сумарне навантаження 24,5+3 27,5+3 27,5+3
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 31
2.2 Додаткові години на індивідуальні та групові заняття      
2.2.1 Українська мова 1 0,5 0,5
2.2.2 Математика 1 0,5 0,5
2.2.3 Англійська мова 0,5 0,5 0,5
2.2.4 Історія   1 1
Всього   ( без урахування  поділу класів на групи ) 27+3 29,5+3 29,5+3
Всього фінансується 30 33 33

 

 

Директор  школи                                                                                  О.Г. Гамов

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий  навчальний план  на 2017/2018 навчальний рік 7-9 класи

Мова навчання  : українська

Наказ МОНмолодьспорту  України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р.         № 664) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 12), від 08.05.2015 № 518.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
7 8 9
1. Інваріантна складова  
Мови і літератури Українська мова 2,5 2 2
Українська література 2 2 2
Англійська мова 2 2 2
Російська мова 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 -  
Образотворче мистецтво 1 -  
Мистецтво - 1 1
Математика Математика - -  
Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природо-знавство Природознавство - -  
Біологія 2 2 2
Географія 2 2 1,5
Фізика 2 2 3
Хімія 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Разом 29+3 29,5+3 31+3
2. Варіативна складова  
2.1 Предмети  за вибором  (обов’язкові ):        
2.1.1 Екологія рідного краю 0,5 0,5 0,5
2.1.2 Історія рідного краю 0,5 0,5 0,5
Сумарне навантаження 30+3 30,5+3 32+3
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 32 33 33
2.2 Додаткові години на індивідуальні та групові заняття      
2.2.1 Українська мова 1   0,5
2.2.2 Математика 0,5 1 0,5
2.2.3 Англійська мова 0,5 0,5  
2.2.4 Історія   1  
Всього   ( без урахування  поділу класів на групи ) 35 36 36
Всього фінансується 35 36 36

 

 

Директор  школи                                                                                  О.Г. Гамов

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий  навчальний план на 2017/2018 навчальний рік 10-11 класи  

 Мова навчання - українська.

 Профіль - універсальний.

Наказ МОН  України  від  27.08.2010 р.  № 834, зі змінами, внесеними наказами  МОН України від 29.05.2014 р.     № 657,  (додаток 1, 2), від 08.05.2015 № 518.

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
10 11
1. Інваріантна складова:      
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Англійська  мова 3 3
Зарубіжна література 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство
економіка
людина і світ
1  
- 1
- 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Алгебра 2 3
Геометрія 2 2
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 3 3
Хімія 1 2
Екологія - 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 2
Фізична культура 2 2
Захист Вітчизни 1,5 1,5
           Разом 27,5+2 30,5+2
2. Варіативна складова
2.1 Предмети за вибором ( обов’язкові )    
2.1.1   Історія рідного краю 0,5 0,5
2.1.2   Екологія рідного краю 0,5 0,5
Сумарне навантаження 28,5+2 31,5+2
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33 33
2.2 Додаткові години на індивідуальні та групові заняття    
2.2.1  Українська мова 1 1
2.2.2  Українська література   1
2.2.2  Історія 1 1
2.2.3 Англійська мова 1 0,5
2.2.4  Правознавство 1  
2.2.5 Математика 1 0,5
2.2.6 Біологія 1 0,5
Всього ( без урахування  поділу класів на групи ) 36,5 38
Невикористані години 1,5  
Всього фінансується 38 38

 

 

Директор школи                                                                                      О.Г.Гамов

 

КЗ «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст.»

Робочий  навчальний план на 2017/2018 навчальний рік 9-12 класи

 Мова  навчання  українська.

 Профіль – вечірні класи  з очною формою навчання.

 9  клас - Наказ МОН  України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними  наказом МОН України від  05.02.2009 р.           № 66 , додаток 20,

10-12  клас - Наказ   МОН  України  від  27.08.2010 р.  № 834  (додаток 24), від 08.05.2015 № 518.

 

Навчальні  предмети Кількість  годин  на  тиждень у класі
9        10         11 12
1. Інваріантна складова
Українська  мова 2 1 1 2
Українська  література 2 2 2 2
Зарубіжна  література 1,5 1 1 1
Іноземна  мова 2 3 3 3
Алгебра 1,5 1 1 1
Геометрія 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1
Історія  України 1 1 1 1
Всесвітня  історія 1 1 1 1
Громадянська  освіта: правознавство   1    
економіка     1  
людина і світ       0,5
Художня  культура 1 0,5 0,5  
Географія 1 1,5    
Біологія, екологія 1 1,5 1,5 1
Фізика, астрономія 2 2       2 1
Хімія 1,5 1 1  
Разом 19,5 19,5       18 15,5
2. Варіативна  складова
Сумарне навантаження 19,5 19,5       18 15,5
Гранично допустиме навантаження 23 23 23 23
2.1   Курси  за  вибором        
2.1.1 Етикет та етика     1  
2.2 Факультативи        
2.2.1 Український мовленнєвий  етикет   1    
2.2.2 Психологія особистості 1      
2.2.3 Культура ділового спілкування       1
2.2.4 Визначні постаті України     1  
2.3 Додаткові години на індивідуальні та групові заняття        
2.3.1    Українська  мова 1 0,5 1 1
2.3.2    Англійська мова 0,5 0,5 0,5 0,5
2.3.3    Математика 1   0,5 1
Всього (без урахування  поділу класів на групи)        
Невикористані години   1,5       1 4
Всього фінансується 23 23 23 23

 

 

 

Директор школи                                                                         О.Г.Гамов